Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Zoznam dokumentov


FAKTÚRY - rok 2011

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
17.01.20117140490868ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie elektriny
26.01.20117411846102Slovenský plynárenský priemyselFaktúra za dodávku plynu
10.02.20117240279750ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie elektriny
21.02.20116/2011Bohuslav HubačekObhliadka, oprava el. vedenia ZŠ
21.02.2011O/2011/004MIBAU SK, s.r.o.Faktúra za opravu priestorov ZS a knižnice
09.03.20117150471699ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie elektriny
11.04.20117130610715ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie elektriny
15.04.20110329110502Tekovská ekologická s.r.o.Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
19.04.201101/2011Program4you.de s.r.o.Faktúra k žiadosti o NFP - OP ŽP Podpora aktivít v oblasti spravovaného zberu v obci Rybník
19.04.201102/2011Program4you.de s.r.o.Faktúra - k žiadosti o NFP - OP Vzdelávanie- Premena tradičnej školy na modernú
05.05.20110111047478LE CHEQUE DEJEUNER s.r.oFaktúra za stravné lístky
10.05.20110329110733Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
10.05.20110329110771Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
20.05.20117220370560ZSE Energia, a.s.faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
31.05.20117220370560ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie tovaru a služby
31.05.20117220370560ZSE Energia, a.s.Faktúra za dodanie tovaru a služby
13.06.20111190120014STRABAG s.r.oFaktúra za vykonané práce na stavbe
13.06.20112011002Jaško AlexanderFaktúra za stavebný dozor na stavbe
14.06.20110329110931Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra č. 0329110931
18.06.20112011_064OCTIGON a.s.Faktúra na zabezpečenie riadenia projektu
01.07.20112011005Ješko Alexanderfaktúra za stavebný dozor na stavbe
01.07.20117140543906Západoslovenská energetika, a.s.Faktúra za dodanie elektriny
04.07.20110329111172Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
12.07.20111190120024STRABAG s.r.o.Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Rybník
01.08.20110111075749LE CHEQUE DEJEUNER s.r.oza stravné lístky
01.08.20110329111359Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
15.08.20117450023615ZSE Energia, a.s.faktúra za dodanie elektriny
09.09.20110329111542Tekovská ekologická s.r.o.Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu.
16.09.20117475255712ZSE Energia, a.s.Elektrina 9/2011
19.09.2011102011P4Y, s.r.o.Poradenská činnosť
26.09.20111190120044STRABAG s.r.opráce júl, august, september 2011
04.10.20111190120051STRABAG s.r.oPráce na revitalizácii
04.10.20112010006Ješko AlexanderStavebný dozor
07.10.20110329111782Tekovská ekologická s.r.o.Odvoz TKO 9/2011
18.10.20110111103890LE CHEQUE DEJEUNER s.r.ostravné lístky
25.10.201112011P4U BratislavaSpracovanie žiadosti Kanalizacia 2012
27.10.201122011P4U BratislavaZmluva o dielo
01.11.20117445436748ZSE Energia, a.s.Elektrina 10/2011
02.11.201192011Lorin Levicevypracovanie dokumentu
07.11.20110329111962Tekovská ekologická s.r.o.odvoz TKO 10/2011
16.11.20117445544067ZSE Energia, a.s.Elektrina 11/2011
24.11.2011112011Lorin LeviceVypracovanie projektovej dokumentácie
05.12.20112011158Octigon a.s.Záverečná monitorovacia správa- Revitalizácia
05.12.20112011159Octigon a.s.Záverečná žiadosť - revitalizácia
08.12.20110329112176Tekovská ekologická s.r.o.Odvoz TKO 11/2011
08.12.20110329112177Tekovská ekologická s.r.o.Odvoz TKO - upratovanie

FAKTÚRY - rok 2012

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
03.01.201220120945AJFA+AVIS s.r.o. Publikácia Čo má vedieť..
04.01.2012307424SAMNET-informačný systém samosprávy zasielanie informácií
1-.01.2012Faktúry 1.-31.1. 2012
10.01.201212012Obec - hosp.činnosť , Sklenné Teplice ubytovanie TJ
10.01.201220124024MILSOFT - Nám. Odborárov 3, Tlmačeinterner 1/2012
10.01.201222012J. Svobodaoprava VO
10.01.20128734046318Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislavatelefón
11.01.2012720120229VEMA s.r.oprogram mzdy 2012
12.01.20122012001Branislav Uhliarrukavice -aktivač.
26.01.2012120013AGRIPA, s.r.o pečiatka matrika
26.01.20127450081248SPP Bratislava Plyn nedoplatok
27.01.2012158140806ORANGE Slovesnko a.s.telefón
27.01.20122012004Ing. Ján Janec-MMJ PD –Rybník-Protipovodńové preventívne opatrenia
27.01.20127445741708ZSE Energia, a.s. Elektrina 1/2012
30.01.20121101124597IURA EDITION , spol. s.r.o.stavebný zákon aktual.
30.01.2012712M. Mikulcová prac.oblečenie aktivač.
31.01.20122012008Branislav Uhliarnožnice - aktivač.
31.01.20122012009Branislav UhliarRukavice, servis, náhradné diely
31.01.2012221072242Metro Cash Cary SR s.r.o.Obecná zabíjačka
01.02.201222012Śkolské stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ Rybníkstrava dôchodci 1/2012
02.02.201220124082Milsoftinternet 2/2012
02.02.20122121103709SOZA Bratislavareprodukovaná hudba
02.02.20127212420315SPP s.r.o. Bratislavaplyn 19.1-29.2.2012
03.02.2012120027Agripa4 ks plexiskla-autob.zast
03.02.201212012Ateliér Domova Bratislava. Vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie. Revitalizácia II.
06.02.2012329120062Tekovská ekologická s.r.o.odvoz TKO 2/2012
06.02.201292012SVOTELoprava VO a montáž merača
07.02.201220124097Milsoftinstalácia antivírusu
07.02.201242012JUDr.Jana Ondrášikováprávne služby 1/2012
08.02.2012735057469Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislavatelefón
1-.02.2012Faktúry február 2012
13.02.2012325000032ZVS Levicespotreba vody
14.02.2012120016VITUR s.r.o.. Prezentácia v Pohroní 2012
15.02.2012122012RZMO Tekovročný poplatok ASPI
15.02.2012175520000Muziker a.s.MIX PULT,konektory
17.02.20127445820658ZSE elektrina 2/2012
17.02.20127445820659ZSE elektrina 2/2012
17.02.2012920120043VEMA s.r.oinštalácia V4.ň,konz
21.02.201262012L.Lieskovský zimná údržba+odtoky
21.02.20128250002618ZVS LEVICE voda TJ
22.02.201212006Varga Michal rezivo - garáž
23.02.20122212Gajdoš Gabriel - REPREZENT zástava SR
23.02.20122312Gajdoš Gabriel - REPREZENTsmútočná zástava
24.02.20122012005Branislav Miklóš ECO DOOR samozatvárač ZS
27.02.20121612M. Mikulcová - MAGMA pracov. vesty 4 ks
27.02.20122012019Branislav Uhliar náhradné diely+servis
27.02.20128201019307LE CHEQUE DEJEUNER s.r.ostravné lístky 1000 ks
28.02.20121712M. Mikulcová - MAGMA prac.obuv
29.02.2012158140806ORANGE Telefón
29.02.20121802012RVCS priručka účtovníctva
01.03.201212012Ing. J. Kúdeľa-JK Projekt LevicePD Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Rybník
01.03.20128250002807ZVS LEVICE spotreba vody OcU
01.03.201292012ŠJ Rybník strava dôchodci 2/2012
02.03.2012329120164Tekovská ekologická,s.r.o. odvoz TKO 2/2012
02.03.20127282403587SPP s.r.o. Bratislavaplyn 3/2012
05.03.2012122012L.Lieskovskýzimná údržba,VO,VR,VP
05.03.201220124142Milsoftinternet 3/2012
05.03.2012212012JUDr. Ondrašíková právne služby 2/2012
07.03.20123736054176ORANGEtelefón
07.03.20127445879785ZSE Energia, a.s.Elektrina 3/2012
09.03.2012201246P. Vajdapreprava - potravinová pomoc
1..03.2012Faktúry za mesiac marec 2012
12.03.2012120000060DAS Tlmačeštadión-osvetlenie
12.03.201222012Jozef Havrandoprava
12.03.2012325000330ZVS LEVICEspotreba vody
15.03.20127282403587SPP Bratislava plyn 3/2012
16.03.201220120068Divadlo Nová scénavstupenky na div. pred.
16.03.201220122033Branislav Uhliarnáradie § 51j
16.03.20122401203876IURA EDITIONpredplatné PRAVO ROPO
19.03.2012283812001MUZIKER, a.s.FBQ6200Behringer procesor
20.03.2012120042BELLIMPEX a.s. merače rýchlosti
20.03.2012120042BELLIMEX s.r.o.merače rýchlosti 2 ks
20.03.2012201201Ing. Jozef Uhnákobčerstvenie zabíjačka
20.03.20122012013MIBAU SK s.r.o.Levice oprava kuchynky OcÚ
20.03.20122012013MIBAU SKoprava kuchynky OcU
20.03.20122012035Branislav Uhliargumové čižmy 2 páre
20.03.20126470010499Úrad MV SRmatričné doklady
21.03.201220120221DANELKD skrinky ozvučenie
26.03.20122012057TATIARčlenské 1Q.2012
26.03.20122512M. Mikulcová - MAGMApracovné nohavice
27.03.20122012039Branislav Uhliarnáhradné diely+náradie
27.03.2012412SYMBIOošetrenie trávnika TJ
30.03.20122012021MIREStonery
02.04.2012152012ŚJ Rybníkdôch.obedy 3/2012
03.04.20127312413189SPP s.r.o. Bratislavaplyn 4/2012
04.04.201220124206Milsoftinternet 4/2012
04.04.2012242012Spoločný OcU poštové náklady 1-3/2012
04.04.2012282012JUDr. Ondrašíkováprávne služby 3/2012
05.04.2012120722TOPSETprogram kataster
05.04.20127445957478ZSE Energia, a.s.Elektrina 4/2012
05.04.20127445957478ZSEelektrina 4/2012
05.04.2012812SYMBIOošetrenie trávnika-park
1..04.2012Faktúry za mesiac apríl 2012
10.04.20120329120399Tekovská ekologická s.r.o.Odvoz TKO 3/2012
10.04.2012329120399Tekovská ekologická,s.r.o.vývoz TKO 3/2012
10.04.20127737048242Slovak Telekomtelefón
12.04.2012329120398Tekovská ekologická,s.r.o.VKK cintorín odpad
12.04.201242012Jozef Havrandoprava TJ Dolný Pial
12.04.201252012Jozef Havrandoprava TK Plášťovce
12.04.201262012Jozef Havrandoprava TJ Kalinčiakovo
12.04.201272012Jozef Havrandoprava TJ Kalinčiakovo
13.04.20122012003GARDN PARKúdržba parku ošetrenie
13.04.2012325000672ZVS LEVICEvoda za I.Q 2012
16.04.2012512757M5traderúry štadión TJ
17.04.20122012024MIRESoprava kopir.stroja
17.04.20122012057Branislav Uhliarpostrek na burinu
17.04.20122012058Branislav Uhliartaška, vesta, taška
17.04.20122012059Branislav Uhliarnáradie
18.04.2012158140806ORANGEtelefón
23.04.2012142012SVOTELúdržba VO
23.04.2012158140806ORANGEtelefón
24.04.2012102012Ateliér Domova Bratislava.Vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie. Revitalizácia II.
24.04.20122012062Branislav Uhliarnáradie
25.04.2012102012Ateliér domova spol. s.r.o.vypracovanie arch.urb.štú
25.04.2012150140806ORANGEtelefón
02.05.20121002012OBEC Kozárovce vývoz odpadových vôd
03.05.2012120100115RREMEK s.r.o. programy SW rok 2012
03.05.20122012032MIRES Tlačiareň BIZHUB 211
03.05.201220124274MILSOFT - Nám. Odborárov 3, Tlmačeinternet 5/2012
03.05.2012222012Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ Rybník obedy 4/2012 dôchodci
03.05.2012352012JUDr. Ondrašíková právne služby 4/2012
04.05.2012102012Jozef Havran doprava TJ Júr n/Hr.
04.05.2012112012Jozef Havran doprava TJ Túrovce
04.05.201220124281MILSOFT odstr. víru z USB+oprava.
04.05.201242012Jozef Červený maľovanie OcU
04.05.20127282462015SPP Bratislavaplyn 5/2012
04.05.201292012Jozef Havran doprava TJ Čaka
07.05.20127435900987ZSE Energia, a.s.elektrina 5/2012
09.05.2012329120516Tekovská ekologická,s.r.o. odvoz TKO 4/2012
09.05.2012329120517Tekovská ekologická,s.r.o. odvoz odpadu upratovanie
1..05.2012Faktúry za mesiac máj 2012
10.05.20122206014236METRO Nitra káva a cukor
10.05.20122208016815METRO Nitrasladkosti MDD
10.05.2012325001151ZVS Levice spotreba vody 4/2012
10.05.20123738042605Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislavatelefón
11.05.20122012001253Ján Prommer kvety ku Dňu matiek
14.05.2012 52012Jozef Červený maľovanie starých šatní
15.05.20122012075Branislav Uhliar krovinorez STIHL FS 450
15.05.201222015023853METRO Nitranaberačky,tabule,čistiace
21.05.2012121560CBS Vydavateľstvo, spol. s r.o. prezentácia v maľ.mape
22.05.20122012011Ing. Jozef Parrák -GARDEN PARK výsadba náhradných rast.
22.05.20122012084Branislav Uhliarnáhrad.diely,olej,náradie
22.05.20122012085Branislav Uhliarprac.obuv -4ks
24.05.2012112049648LE CHEQUE DEJEUNER stravné lístky 1000ks
24.05.20121220105AGRONOVA SERVIS ošetrenie gaštanov
28.05.2012158140806ORANGE Slovesnko a.s.telefón
28.05.201220124309MILSOFToprava počítača
30.05.20122012308VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. struna do kosačky
30.05.201227052012Viktor Krajči -VKP oprava plyn.pece-ZS
30.05.20125202012ARGUSS, s.r.o. odvoz pnenumatík
31.05.2012202012J. Svobodadodávky a výmena svetiel
01.06.2012142012Jozef Havrandoprava TJ St. Tekov
01.06.201220120141Jozef Havrandoprava TJ Hr.Kľačany
01.06.2012212012Jozef Havrandoprava TJ žiaci,dorast
01.06.2012222012Jozef Havrandoprava TJ Hr. Kľačany m
04.06.2012162012Jozef Havrandoprava dôchodci
04.06.201220124343MILSOFTinternt 62012
04.06.2012292012Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ Rybníkdôchodcovské obedy 52012
04.06.2012452012JUDr. Ondrašíkováprávne služby 5/2012
04.06.20127307452434SPP Bratislavaplyn 6/2012
06.06.20122012226LUMA AUDIT, s.r.o.audit UZ 2011
06.06.20122212043695METRO Nitrastoličky KD 200 ks
07.06.2012329120714Tekovská ekologická,s.r.o.odvoz TKO 5/2012
07.06.20125739035516Slovak Telekom, a.stelefón
07.06.20127446143178ZSE Energia, a.s.elektrina 6/2012
08.06.2012325001322ZVS Levicevoda 5/2012
1..06.2012Faktúry za mesiac jún 2012
11.06.2012200171248Slovenská poštapredplatné II.polrok 2012
12.06.20122012132Tatiarprev.N 2.Q 2012
12.06.2012329120757Tekovská ekologická,s.r.o.vývoz VKK cintorín
13.06.20122012102Branislav Uhliar4 ks tričko,plášt pogum.
13.06.20122012103Branislav Uhliarobedáre 2 ks
14.06.2012
15.06.20122012102Branislav Uhliar4 ks tričko, plášť pogumovaný
18.06.20122121079ARDOS AZ a.s.dopr.zrkadlo 2 ks
19.06.201211Richard Szolgayoprava parkiet KD
22.06.20128250033031ZVS Levicespotreba vody TJ
25.06.2012120166Agripa s.r.o.diplomy, igelitky, baner
25.06.201222107224Metro Nitračistiaci prostriedok
25.06.201262012Jozef Červenýmaľovanie kD - schodisko
26.06.2012Metro Nitraklimatizačná jednotka
26.06.20122210722242Metro Nitraobčerstvenie voda
29.06.20121672012Obec Kozárovcevývoz odpadových vôd
02.07.2012192012Atelier Domova spol. s.r.o.vyprac. archi.-urban. štúdie
02.07.20122012106Branislav Uhliarnáhradné diely
02.07.2012362012Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ RybníkOBEDY DôCHODCOM 6/2012
02.07.20125570009038IVES Košiceprogram Matrika
04.07.20120158140806Orange Slovensko a.s.telefón
06.07.2012120170Agripa s.r.o.grafické práce
06.07.201220124406Milsoftinternet 7/2012
06.07.2012201253Bioproduktdrvenie bio odpadu
06.07.2012325120218SVP BBnájomné pôdy park
06.07.20125512Autodoprava Gellendoprava Kolovrátok
09.07.20122213037367Metro Nitra2 klimatizačné jednotky
1..07.2012Faktúry za mesiac júl 2012
11.07.20127317471521SPP Bratislavaplyn 7/2012
13.07.20122238003535METRO Nitranábytok kanc. č.11
13.07.2012552012JUDr. Ondrášikováprávne služby 6/2012
16.07.20120329120969Tekovská ekologická s.r.o.odvoz VKK- cintorín
16.07.20122740030163Slovak telekomtelefón
16.07.20127426070894ZSE Energia, a.s.elektrina 7/2012
18.07.20120329120951Tekovská ekologická s.r.o.odvoz TKO 6/2012
20.07.20122722012J. Havrandoprava TJ H. Túrovce
20.07.2012282012Havrandoprava TJ-N. Dedina
20.07.2012302012Jozef Havrandoprava Žabka
20.07.2012572012Spoločný OcU, Pri Podlužanke9, Levicepoštovné
24.07.2012325001519ZVS Levicespotreba vody 7/2012
26.07.2012120189Agripa s.r.o.pečiatka
30.07.20122012131Branislav Uhliarobedáre 2 ks
03.08.20122012135Branislav Uhliarnáhradný diel, olej, vedro
03.08.201220124455Milsoftinternet 8/2012
1..08.2012Faktúry za mesiac august 2012
1..09.2012Faktúry za mesiac september 2012
1..10.2012Faktúry za mesiac október 2012
1..11.2012Faktúry za mesiac november 2012
1..12.2012Faktúry za mesiac december 2012

FAKTÚRY - rok 2013

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
1-.01.2013Faktúry odoslané za mesiac január 2013
1..01.2013Faktúry za mesiac január 2013
1..02.2013Faktúry za mesiac február 2013
1..02.2013Faktúry odoslané za február 2013
1..03.2013Faktúry za mesiac marec2013
1..03.2013Faktúry odoslané za marec 2013
1..04.2013Faktúry za mesiac apríl 2013
1..04.2013Faktúry odoslané za apríl 2013
1..05.2013Faktúry odoslané za máj 2013
1..05.2013 Faktúry za mesiac máj 2013
1..06.2013Faktúry za mesiac jún 2013
1..06.2013Faktúry odoslané za jún 2013
1..07.2013Faktúry za mesiac júl 2013
1..07.2013Faktúry odoslané za júl 2013
1..08.2013Faktúry za mesiac august 2013
1..09.2013Faktúry odoslané za september 2013
1..09.2013Faktúry za mesiac september 2013
1..10.2013Faktúry za mesiac október 2013
1..10.2013Faktúry odoslané október 2013
1-.11.2013Faktúry za mesiac november2013
1..11.2013Faktúry odoslané za mesiac november 2013
1..12.2013Faktúry za mesiac december 2013
1..12.2013Faktúry odoslané za mesiac december 2013

FAKTÚRY - rok 2014

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
1..01.2014Faktúry za mesiac január 2014
1-.02.2014Faktúry za mesiac február 2014
1..03.2014faktúry marec 2014
1..03.2014faktúry odoslané marec 2014
1..04.2014faktúry apríl 2014
1..04.2014faktúry odoslané apríl 2014
1..05.2014Faktúry za jún 2014
1..05.2014faktúry máj 2014
1..05.2014faktúry odoslané máj 2014
1..06.2014Faktúry za jún odoslané 2014
1..07.2014Faktúry júl 2014
1..07.2014Faktúry odoslané júl 2014
1..08.2014Faktúry odoslané august 2014
1..08.2014Faktúry august 2014
1..09.2014faktúry september 2014
1..10.2014Faktúry odoslané september 2014
01.11.2014Faktúry október 2014
01.11.2014Faktúry október 2014 - odoslané
01.12.2014Faktúry november 2014
01.12.2014Faktúry november 2014 - odoslané
31.12.2014Faktúry december 2014
31.12.2014Faktúry december 2014-odoslané

FAKTÚRY - rok 2015

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
1..01.2015Faktúry január 2015
1..02.2015Faktúry odoslané za február 2015
1..02.2015Faktúry február 2015
1..03.2015Faktúry odoslané marec 2015
1..03.2015Faktúry marec 2015
1..04.2015Faktúry odoslané apríl 2015
1..04.2015Faktúry apríl 2015
1..05.2015Faktúry odoslané máj 2015
1..05.2015Faktúry máj 2015
1-.06.2015Faktúry jún 2015
1-.06.2015Faktúry odoslané jún 2015
1..07.2015Faktúry júl 2015
1..07.2015Faktúry odoslané júl 2015
1..08.2015Faktúry august 2015
1..08.2015Faktúry odoslané august 2015
1..09.2015Faktúry september 2015
1..09.2015Faktúry odoslané september 2015
1..10.2015Faktúry október 2015
1..10.2015Faktúry odoslané október 2015
1..11.2015Faktúry november 2015
1..11.2015Faktúry odoslané november 2015
1..12.2015Faktúry december 2015
1..12.2015Faktúry odoslané december 2015

FAKTÚRY - rok 2016

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
1..01.2016Faktúry január 2016
1..01.2016Faktúry odoslané január 2016
1-.02.2016Faktúry február 2016
1-.02.2016Faktúry odoslané február 2016
1..03.2016Faktúry marec 2016
1..03.2016Faktúry odoslané marec 2016
1-.04.2016Faktúry apríl 2016
1-.04.2016Faktúry odoslané apríl 2016
1..05.2016Faktúry máj 2016
1-.06.2016Faktúry jún 2016
1-.07.2016Faktúry odoslané jún 2016
1..07.2016Faktúry odoslané máj 2016
1..07.2016Faktúry júl 2016
1..07.2016Faktúry odoslané júl 2016
1..08.2016Faktúry august 2016
1..08.2016Faktúry odoslané august 2016
1-.09.2016Faktúry september 2016
1-.09.2016Faktúry odoslané september 2016
1-.10.2016faktúry prijaté október 2016
1-.10.2016faktúry odoslané október 2016
1-.11.2016Faktúry prijaté november 2016
1-.11.2016faktúry odoslané november 2016
1-.12.2016Faktúry prijaté za december 2016

FAKTÚRY - rok 2017

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
1-.01.2017Faktúry odoslané za január 2017
1-.02.2017Faktúry odoslané za február 2017
18.04.2017241/2017Západoslovenská distribučná,a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
18.04.2017242/2017Západoslovenská distribučná,a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
07.09.201717/15/50J/56ÚPSVaR Levice
12.09.2017Kniha odoslaných faktúrKniha odoslaných faktúr
12.09.2017Kniha prijatých faktúrKniha prijatých faktúr
31.12.201701-12/2017RybníkKniha prijatých faktúr
31.12.20172017RybníkKniha odoslaných faktúr

FAKTÚRY - rok 2018

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
30.04.20184/D/2018Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - OFK Rybník


Náhodná fotografia
10

powered by 3d panorámy