Obecný internet
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 23.11.2014        Počet zobrazení: 5674          tlačiť článok

Obecný internet

Dokumenty a parametre

Všeobecné podmienky

Žiadosť

cennik.pdf

 

Obec  Rybník je poskytovateľom verejných elektronických komunikačných sietí a to Obecnej internetovej siete.  Jedná sa o službu, ktorá predstavuje  časovo a dátovo neobmedzené pripojenie k internetu. Rýchlosť prijímania dát do 10 Mbit/s. Rýchlosť odosielania dát do 5 Mbit/s pomocou technológie wifi. Zabezpečenie tejto služby pre našich občanov bolo prejednávané poslancami na obecnom zastupiteľstve dňa 26.6.2014, ktorí dali tomuto projektu jednohlasne zelenú. A  na základe zmluvy s jednoročnou viazanosťou občania využívajú túto službu už od decembra 2014.

Táto služba je mesačne spoplatnená na základe cenníka pripojenia do obecnej siete a to sumou 10 eur/ mesačne. Cena vstupných nákladov pre konečných užívateľov je cca 60 eur.  Zoznam žiadateľov o danú službu sa priebežne aktualizuje a tak ak máte záujem o poskytovanie tejto služby zo strany Obce Rybník, kotaktujte nás na Obecnom úrade v Rybníku a to telefonicky na tel. č. 036/6342151 alebo e-mailom: redakcia@obecrybnik.sk.

 

 

Parametre služby :

Max. rýchlosť sťahovania dát : 10Mbit/s
Max. rýchlosť odosielania dát : 5Mbit/s

Cena : 10€ / mesiac

Viazanosť : 12 mesiacov

Celodenné pripojenie do Internetu prostredníctvom rádiovej obecnej WiFi siete, s neobmedzenou dobou prevádzky bez dátového obmedzenia. Použitá bezdrátová technológia 2,4GHz, neskôr 5GHz.

 


Súvisiace odkazy: O obci, Samospráva, Obecný úrad, Ako vybaviť, Voľby, Školy a vzdelávanie, Spoločenská rubrika, Fotogaléria obce, NOVINY, Spoločenské organizácie, Zaujímavosti v našej obci, Zdravotníctvo, Povinné zverejňovanie, Revit. verejných priestr., Kontakty, Protipovodňové opatrenia,


Náhodná fotografia

powered by 3d panorámy