Komisie pri OZ
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 06.03.2008        Počet zobrazení: 6731          tlačiť článok

Komisie pri OZ

Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Predseda komisie:  Jana Polomčáková

Členovia:

 • MUDr. Marian Mokrý - poslanec
 • Dalibor Danihel - poslanec
 • Ing. Pavol Havran -neposlanec
 • RNDr. Dušan Sedliak - neposlanec

 


Komisia kultúry a  školstva
Predseda komisie: Peter Havran - poslanec

Členovia:

 • Jana Polomčáková - poslanec
 • Stanislav Maďar - poslanec
 • Anna Havranová -neposlanec
 • Anna Uhnáková - neposlanec

 

 


 Komisia ochrany verejného záujmu a verejného poriadku

Predseda komisie: Dalibor Danihel - poslanec


Členovia:

 • Marian Bačík - poslanec
 • Peter Havran - poslanec

 Komisia  výstavby a životného prostredia

Predseda komisie: Stanislav Maďar - poslanec

Členovia:

 • MUDr. Marián Mokrý  - poslanec
 • Mgr. Štefan Ďurovič - poslanec
 • Ing. Dominik Holečka - neposlanec
 • Ing. Jozef Uhnák - neposlanec

 


 

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Ing. František Vyskočil - poslanec

Členovia:

 • František Kováč  - poslanec
 • Mgr. Štefan Ďurovič - poslanec
 • Ján Potocký - neposlanec
 • Ing. Milan Moravčík - neposlanec

Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecná rada, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Užitočné telefónne čísla, Spravodajstvo, Zástupca starostu, Viacročný rozpočet na roky 2011-2013, Program hospodárskeho a sociálneho rozvo, Zásady odmeňovania poslancov OZ, Zásady hospodárenia s finančnými prostri, Návrhy, Dotácie, Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu, Zásady hospodárenia a nakladania s majet, Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpocet_2018_2019_2020,


Náhodná fotografia
16

powered by 3d panorámy