Osobnosti
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 06.03.2008        Počet zobrazení: 9050          tlačiť článok

Osobnosti

Benedikt Szöllösi

Rybník dal Slovensku významnú osobnosť, národného buditeľa Benedikta Szöllösiho, ktorý zostavil v roku 1655 slovenský kancionál – spevník, s dlhým, ale na tie časy obvyklým titulom: "Cantus catholici" – "Písne Katholické, latinské i slovenské: nové i starodávne, z kterymi Krestiané v Panoniji Na Výročné Svátky, Slávnosti, pro Službe boží, a v jinem obzvlásstnem času, z pobožnosti své Krestianské ožývají. Následují po tom, Pysne na Katechizmus: O svátostech Nového zákona. Letanye rozličné Východi Cyrkevné a néb processije a Putovany. Z mnohú pilnosti ku potesseny Lidu Krestianskému z novu zebrané a vubec vydané." Spevník mal 320 strán.

Autor Benedikt Szöllösi sa narodil v Rybníku v zemianskej rodine 21. marca 1609. Študoval v Trnave na jezuitskom gymnáziu a neskoršie na univerzite. Vždy sa hlásil za Slováka a tak je zapísaný aj vo všetkých matrikách a zoznamoch. Po skončení šiestej triedy ho poslali do noviciátu v Štajersku. Keď sa v roku 1633 vrátil do Trnavy, stáva sa profesorom na gymnáziu. Po roku odchádza znovu na štúdiá do Viedne, aby sa z nich vrátil do Trnavy, kde ho vysvätili za kňaza. Okrem svojho materinského jazyka hovoril po latinsky, maďarsky a málo nemecky. Bol znamenitým slovenským kazateľom v Košiciach. Ďalej pôsobil v Szendröve a na Podkarpatskej Rusi.

K najpamätnejších knihám dávnych slovenských buditeľov sa priraďuje aj Szöllösim zostavený Spevník, v ktorom predhovor „rozpráva ako najstaršia uvedomelým Slovákom osnovaná dejinami rozpomienka na slovenskú minulosť“. Cantus Catholici obsahuje v prvom vydaní 290 jednohlasne notovaných piesní, zadelených do 23 oddielov. Z piesní je 62 latinských, jedna latisko-slovenská a 227 čisto slovenských. Z nich je časť zaradená v súčasnosti používanom Jednotnom katolíckom spevníku.

Posledné roky života B. Szöllösiho trápila choroba. Utiahnutý v Kláštore pod Znievom umrel 10. decembra 1656 v pomerne mladom veku.


Súvisiace odkazy: Geografia, Demografia, Symboly obce, História obce,


Náhodná fotografia
2

powered by 3d panorámy