Zástupca starostu
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 06.03.2008        Počet zobrazení: 6561          tlačiť článok

Zástupca starostu

Stanislav Maďar Stanislav Maďar
zástupca starostu obce
tel.: +421 36 632 42 16


Právomoci zástupcu starostu obce

  • je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Rybníku
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady ( ak je táto zriadená )
  • je členom obecnej rady s rozhodujúcim hlasom ( ak je táto zriadená )
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecná rada, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Užitočné telefónne čísla, Spravodajstvo, Viacročný rozpočet na roky 2011-2013, Program hospodárskeho a sociálneho rozvo, Zásady odmeňovania poslancov OZ, Zásady hospodárenia s finančnými prostri, Návrhy, Dotácie, Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu, Zásady hospodárenia a nakladania s majet, Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpocet_2018_2019_2020,


Náhodná fotografia

powered by 3d panorámy