Spomienkový akt 220. výročie narodenia Štefana Moysesa
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 25.10.2017        Počet zobrazení: 284          tlačiť článok

Spomienkový akt 220. výročie narodenia Štefana Moysesa

24.10.2017 sa usktočnil spomienkový akt pri príležitosti 220. výročia narodenia biskupa Štefana Moysesa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej pri kaplnke sv. Jozefa pri cintoríne.

PhDr. Štefan Moyses sa narodil v rodine slovenského roľníka vo Veselom. Jeho detstvo bolo poznačené chudobou a smútkom z predčasnej smrti obidvoch rodičov. Ujal sa ho vzdialený príbuzný Ondrej Jelenčík. Bezdetný vzdialený príbuzný manželský pár ho dal na štúdiá, keďže vynikal bystrosťou a usilovnosťou. K jeho základným prednostiam patrili vzdelanosť, štedrosť, mravnosť, odvaha a tolerancia, schopnosť získať si prirodzenú autoritu a viesť iných. Vyšiel z trnavského bernolákovského prostredia. Pod vplyvom Kollárových všeslovanských myšlienok rozvíjal slovenskú vzájomnosť počas pôsobenia v Chorvátsku. Po návrate z Chorvátska bol u Slovákov pomerne neznámy. Začal nepretržite pracovať pre národ slovenský. Vo svojej dobe patril k najlepším biskupom bývalého Uhorska. Celou váhou svojej biskupskej autority sa zasadzoval za povznesenie slovenského školstva. Školstvo poažoval za základ národnej vzdelanosti. Keďže mal ušľachtilú povahu a bol vždy ochotný pomôcť, zriecť sa vlastného pohodlia a majetku v prospech iných, vo veľkom rozsahu sa venoval charitatívnej činnosti. V roku 1861 viedol slovenské vyslanectvo k cisárovi Františkovi Jozefovi I., ktoré predložilo žiadosti slovenského národa - Memorandum národa slovenského. Po založení Matice slovenskej roku 1863 o povolenie ktorej sa významne pričinil, ho zvolili za predsedu tejto prvej slovenskej úradne povolenej kultúrnej ustanovizne.Na založenie MS sa zbieral celý národ. Vďaka zbierke už o dva roky po založení MS 6.8.1865 slávnostne otvorili Národnú svetlicu, z ktorej dostavbou potom vznikol Dom MS. Uvedomoval si význam cyrilo-metodijskej tradície pre Slovákov. Jeho zásluhou Svätá stolica v Ríme súhlasila, aby sa sviatok sv. Cyrila a metoda svätil 5. júla. Rovnako si ho ctili slovenskí katolíci aj evanjelici. Umrel vo svätokrížskom kaštieli v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda. Je pochovaný v biskupskej krypte v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia Svätého Kríža vo S. Kríži nad Hronom ( dnešný Žiar nad Hronom).

 

 

 

 


Súvisiace odkazy: Občan, , ,


Náhodná fotografia
10

powered by 3d panorámy