Upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 11.10.2017        Počet zobrazení: 339          tlačiť článok

Upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel

upozornenie

Vážení občania,

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach na základe negatívneho vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Rybník, zapríčinenej nesprávnym státím vozidiel na regionálnych cestách a miestnych komunikáciách, upozorňuje všetkých vodičov, že v nasledujúcom období budú zo strany Policajného zboru v obci Rybník vykonávané kontroly zamerané na státie vozidiel na komunikáciách.

     V zmysle § 23 ods. 1) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov musí vodič ponechať pri státí voľný aspoň jeden jazdý pruh široký najmenej 3m pre každý smer jazdy, čo znamená pri obojsmernej komunikácii celkom 6 m, pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m.

     Vodič je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia podľa §25 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov. V súlade s uvedeným §-om zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu, ak ide o zastavenie alebo státie vozidiel, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka min. 1,5m.

     V nasledujúcom období sa policajti dohliadajúci na bezpečnosť cestnej premávky budú zameriavať na zisťovanie priestupkov podľa § 23 a § 25 ods.1) citovaného zákona, najmä na státie vozidiel v neprehľadných úsekoch, státie vozidiel na chodníku, pri priechodoch pre chodcov, v križovatke, na vjazdoch a pred vjazdom na cestu  z miesta mimo cesty, a na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel.

     Podľa platnej legislatívy majú byť pri každom rodinnom dome na vlastnom pozemku vybudované dve odstavné miesta, takže vodiči nesmú stáť tam, kde zastavenie a státie vozidla ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, najmä na komunikácii, na vjazdoch k rodinným domom a na chodníku, ak nezostane voľná šírka chodníka 1,5m.

 


Súvisiace odkazy: Občan, , ,


Náhodná fotografia
Akadémia a trhy

powered by 3d panorámy