Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podporené projekty

unnamed

Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020.
Dátum podania žiadosti: 16. 6. 2020
Predpokladaná realizácia projektu: august 2020 – marec 2021
Celkový rozpočet projektu: 44 819,41 €
Požadovaná dotácia: 40 337,47 €
Zhrnutie projektu: V rámci podpory regionálneho rozvoja je cieľom obce Rybník
rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku.
Projekt podporený dotáciou vo výške 20 000 €.