Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obnovený Dobrovoľný hasičský zbor

Už v minulosti v našej obci fungoval obnovený DHZ, ktorý mal 35 členov. Od roku 1995 bol jej predsedom Jaroslav Krištof. Od roku 2007 členskú základňu tvorilo 37 členov. Veliteľom obecného hasičského zboru bol Marian Bačík, strojníkom Ján Smadiš a preventivár Richard Ďurček. Predsedom sa stal František Králik.

V októbri 2019 sa uskutočnila obnovujúca členská schôdza DZH obce Rybník. Zúčastnilo sa na nej 12 dobrovoľníkov. Za predsedu bol zvolený Milan Moravčík, podpredseda Patrik Hradilek. V novembri sa 5 členovia zúčastnili základnej prípravy členov Hasičských jednotiek DHZ obcí. Počas dvoch víkendov zložili z teoretickej a praktickej časti skúšky a každý člen získal certifikát. V roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo začlenenie DHZ do štruktúr obce, stanovy DHZ a dotáciu na činnosť zboru. Členovia zboru sa zapájajú do aktivít obce, zatiaľ účasťou na obecných brigádach a podujatiach. Mladší členovia boli nápomocní pri dezinfikovaní exteriéru počas prvej vlny pandémie COVID-19. V rámci podujatia Deň rodiny, napriek nepriazni počasia, si pripravili pre deti súťaž v streľbe  z vodnej pištole na cieľ.  Pri organizovaní Vatry zvrchovanosti dohliadali na požiarnu bezpečnosť .  V roku 2020 pribudli do členskej základne ďalší traja členovia. V súčasnosti je v zbore 12 mužov a 3 ženy.

 

Deti hasičského krúžku OZ DHZ Rybník súťažili

V roku 2021 sme sa začali v Občianskom združení DHZ venovať detským súťažiam v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany. Deti, ktoré navštevujú krúžok, sú žiaci 2. a 4. ročníka ZŠsMŠ Rybník. V hasičskom krúžku sa naučia základy hasenia, používania hasiacich prístrojov a viazania uzlov na lane a práci s lanom. Deti sa ďalej teoreticky a prakticky učia poskytovať prvú predlekársku pomoc a v závere krúžku trénujú svoju fyzickú vytrvalosť a silu. A keď sú v týchto odborných oblastiach deti pripravené, môžu sa prihlásiť do oblastnej súťaže, ktorú organizuje Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Takto to bolo aj v našom prípade. V našom krúžku sme postavili 5-členné súťažné družstvo v zložení: Simona Bátovská, Martin Závalec, Dominik Hradilek, Patrik Hradilek a Ondrej Kubas. Družstvo sa zúčastnilo jesennej súťaže Plameň konanej 16.10.2021 v Kalnej nad Hronom. Deti sa umiestnili na 3. mieste. Bola to naša prvá súťaž, ktorá mala deťom ukázať, že snaha sa vyplatila, a tak ich aj povzbudiť do ďalšieho učenia.

 

 

 

DHZ_1

 

 

Z diania v Dobrovoľnom hasičskom zbore Rybník

Netradičné hasičské nedeľné popoludnie

Požiarny šport bol v minulosti skôr súčasťou fyzickej prípravy profesionálnych hasičov. V nie tak dávnom období sa z toho stal populárny šport, ktorý prepája atletiku a prvky hasičského zamestnania. Na priek tomu, že profi hasiči u nás môžu byť len muži, v tomto športe pretekajú i ženy.

Existuje niekoľko disciplín, kolektívnych i sólových. Z klasického požiarneho športu je to bez na 100 m s prekážkami, štafeta 4x100m, výstup na 4. podlažie cvičnej veže a požiarny útok.

Zámerom DHZ Rybník je rozbehnúť hasičský šport pre dospelých mužov a ženy, v prípade záujmu aj pre dorast dievčat a chlapcov a deti v kategóriách štafeta a požiarny útok.

V tretiu augustovú nedeľu sme absolvovali pilotnú akciu netradičného hasičského popoludnia za účelom prilákať deti k hasičskému športu a presvedčiť rodičov, že šport a starostlivosť o naše deti má zmysel.

Hlavným dianím boli súťaže družstiev detí s rodičmi a starších detí medzi sebou na piatich stanovištiach. Deti a ich rodičia súťažili v prekážkovom behu cez vodnú priekopu, atletické prekážky a v požiarnom útoku z „džberovky“, pretláčaním pingpongovej loptičky cez hasičskú hadicu, hádzaní mincí do vody, prenose vody v polievkových lyžiciach na čas, mohli si precvičiť navigačné schopnosti v jazde na fúriku a svoju fyzickú zdatnosť v prenášaní bandasiek naplnených vodou po vyznačenej dráhe.

Na pomoc sme si zavolali našich profesne „starších“ kolegov z DHZ Kozárovce, ktorí majú v dispozícii hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré oživilo dianie súťaží a záverom popoludnia príjemne osviežilo naše deti.

Zámerom bolo predviesť v skratke plánovanú činnosť DHZ s deťmi. Predviesť detský hasičský šport s plánovanou účasťou na štafete, požiarnom útoku a jesennej hre Plameň. Činnosť bude prebiehať formou detského záujmového krúžku v Základnej škole Rybník, do ktorého sa deti budú môcť prihlásiť na začiatku školského roka 2021/2022.