Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nákup ozvučovacej techniky

Nákup ozvučovacej techniky

Obrázok13

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti prezentácie tradičnej kultúry.

Dátum podania žiadosti: 04. 02. 2020

Predpokladaná realizácia projektu: máj 2020 – august 2020

Celkový rozpočet projektu: 10 150,- €

Požadovaná dotácia: 9 640,- €

Zhrnutie projektu: V rámci podpory miestnej a regionálnej kultúry a prezentácie tradičnej kultúry je cieľom Obce Rybník nákupom ozvučovacej techniky získať sebestačnosť obce pri organizovaní podujatí, ich skvalitnenie a ušetrenie finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie ozvučenia  a zároveň rozšírenie repertoáru podujatí zameraných na prezentovanie miestnej a regionálnej kultúry.

Projekt nebol podporený.