Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Rybník

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Rybník

Obrázok13

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75.

Dátum podania žiadosti: 25.11.2021

Predpokladaná realizácia projektu: 2022

Celkový rozpočet projektu: 130 626,67,- €

Požadovaná dotácia: 124 095,34,- €

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom je investícia do stavebných úprav kultúrneho domu na zlepšenie hygienicko-epidemiologických opatrení, ako aj zabezpečenia bezbariérovosti niektorých priestorov. Projekt vedie k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVI-19v kultúrnej inštitúcii a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

Projekt vo fáze hodnotenia.