Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Geografia

Poloha Rybníka vyplýva z jej geografického umiestnenia na rozhraní nížiny a vrchov pod Slovenskou bránou, kde Hron prerezáva kamenné juhozápadné výbežky Štiavnických vrchov. Pôvab prírodného prostredia obce Rybník je iba jednou stránkou polohy, druhou je strategický priestor do hornatých častí cestou, ktorá od pradávna smerovala popri Hrone do vnútra Slovenska, za ložiskami rúd, za drevom, zverou, kamenivom na mlynské kamene. A tak okrem prírodných zaujímavostí a daností je rybnícky chotár plný pozostatkov a pamiatok: pravekých archeologických i novších historických. 

Chotár obce Rybník má plochu 2 470 ha a tvorí východné brehy Hrona a celý ľavobrežný priestor v Slovenskej bráne. Najnižšia jeho južná časť – 170 m n. m., ktorú tvorí niva Hrona je intenzívne poľnohospodársky využívaná. Svahy a úbočia nad obcou sú zasa výhodným miestom pre pestovanie viniča, o čom hovorí aj prvá písomná zmienka o obci z roku 1075. Vinič sa na týchto svahoch pestoval už v období Veľkej Moravy a predpokladáme, že začiatok jeho pestovanie je spojený s prítomnosťou Rimanov v tejto oblasti. O ich prítomnosti v tomto kraji je viacero dôkazov a vieme, že Rimania boli rozširovateľmi pestovania viniča na Slovensku. V lesnatej severnej časti chotára / približne v jednej tretine / dosahuje chotár najväčšiu výšku 570 m n. m. 

Výrazné prírodné hodnoty prezentujú rybnícky chotár v oblasti Slovenskej brány a osobitne v lokalite Krivín – 316 m n. m. Jeho skalné steny sa strmo dvíhajú nad hladinou Hrona s relatívnou výškou presahujúcou 130 m. Sú porastené vzácnou teplomilnou skalnou a lesostepnou vegetáciou s významnými druhmi rastlín a živočíchov. V oblasti vrcholovej kóty bolo lokalizované hradisko z doby halštackej a veľkomoravskej s nálezmi lužickej kultúry. V roku 1993 bol Krivín vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu / ŠPR / o výmere 54,15 ha.

 

 

Pozývame vás na video navstevu nasej krasnej cilejkarskej obce

https://www.youtube.com/watch?v=G8-jom_cM1w