Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opevnená osada

Opevnená osada zo staršej doby bronzovej (1700-1500 pr.Kr.)

 

     Od roku 2004 uskutočňuje každoročne Archeologický ústav SAV v Nitre, v spolupráci s Nemeckým archeologickým ústavom (RGK DAI) vo Frankfurte nad Mohanom, systematický archeologický výskum opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Rybníku. Osada sa nachádza na vyvýšenine, ostrohovitého tvaru nad riekou Hron, asi 200 m severne od kameňolomu na Kusej hore (mala rozloha asi 0,5 ha). Osada je z troch strán prirodzene chránená strmými svahmi a iba v jej východnej časti sa nachádza mierny svah. Výskum ukázal, že osada bola napriek takejto prirodzenej ochrane opevnená po celom obvode valom, na korune, ktorého sa nachádzala drevená palisáda. Vo východnej, najprístupnejšej časti osady, sa nachádzala hrotitá priekopa v tvare písmena V, široká 12 a hlboká až 5 m. Nad ňou sa, z vnútornej strany osady, nachádzal mohutný násyp valu, ktorý navŕšili obyvatelia osady zo zeminy vyťaženej z priekopy. Val prebiehal polooblúkovito a mal dĺžku asi 40 m. Účelom priekopy a valu bolo zabrániť nepriateľom vstupu do osady na najľahšie prístupnom mieste. V tomto priestore možno predpokladať, že bol aj hlavný vstup do osady. Zrejme sa tu nachádzalo aj drevené premostenie, ktoré v čase nebezpečenstva bolo možné ľahko rozobrať.
     Počas výskumných prác sme sondami prerezali valové opevnenia na severnej a južnej strane. Najmä rez valu v severnej časti priniesol detailné poznatky týkajúce sa samotnej konštrukcie opevnenia. Val pozostával z drevozemnej konštrukcie, ktorá bola z vonkajšej časti podopretá kamenným múrom postaveným z nasucho kladených lomových kameňov. Drevené trámy sa v masíve valu javili v podobe zuhoľnatených pásov, vzájomne prepojených do štvorcov, o rozmeroch 2x2m. Zuhoľnatené pásy dreva ako aj stopy prepálenej hliny svedčia o tom, že opevnenie zaniklo pri veľkom požiari v osade.
     Rez opevnením na južnom okraji sídliska ukázal, že val bol zväčšej časti z erodovaný (odplavený) vodou. Napriek tomu sa z jeho konštrukcie veľmi dobre zachoval pravidelný kamenný múr, ktorý pozostával z andezitových stĺpov, ktoré boli nalámané na neďalekej Kusej hore. Je to výrazný doklad toho, že už v období staršej doby bronzovej musel byť kameňolom na Kusej hore známy a exploatovaný. 
     Sondy vyhĺbené pri severnom i južnom opevnení ukázali, že sa tam nachádzali rady obydlí. Obydlia na severnej strane boli opreté o vnútornú stranu opevnenia. Domy mali šírku 4-5 a dĺžku 8-10m pričom dlhšou osou boli orientované v smere JZ-SV. Čiastočne boli zahĺbené do ílovo-sprašového podložia a na juhozápadnej strane mali kolovú konštrukciu, ktorá prekrývala vstupnú časť domu. Vedľa domov sa nachádzali veľké zásobnicové jamy na uskladňovanie obilia.
     V interiéroch domov sa našli početné zlomky keramiky a výnimočne i celé nádoby (maďarovskej a severopanónskej kultúry). Ďalej sa tam nachádzali predmety zhotovené z kosti, parohoviny a kameňa. Našlo sa aj niekoľko plastík (sošiek) zvierat zhotovených z hliny. Ide o plastiky zobrazujúce svine domáce, resp. diviaky. Tieto sošky boli už v praveku zámerne polámané a tak svedčia o uskutočňovaní kultových (náboženských) obradov.
     Priestor osady zo staršej doby bronzovej bol osídlený aj o 500 rokov neskôr, v období neskorej doby bronzovej (podolská kultúra). Dokladá to preskúmaná jama na ťažbu hliny, vo výplni ktorej sa okrem črepového materiálu našiel i železný nožík. 
     Opevnená osada v Rybníku, v polohe Nad Hronom, sa nachádzala na významnom strategickom mieste, v koridore Slovenskej brány. Z toho zrejme vyplývala aj jej funkcia vo vtedajšej sídliskovej štruktúre. Možno oprávnene predpokladať, že plnila najmä úlohu kontrolného miesta týkajúceho sa ťažby a transportu kovových a kamenných surovín zo stredoslovenských pohorí.
     Doterajší výskum ukázal na veľký význam tohto sídliska pre poznanie života človeka staršej doby bronzovej na Slovensku. Z toho dôvodu chceme v jeho výskume pokračovať naďalej. Vzhľadom k tomu, že každoročne zaznamenávame po ukončení výskumnej sezóny, stopy po ilegálnych výkopoch, žiadame obyvateľov Rybníka o väčšiu všímavosť a prípadných ničiteľov tejto významnej pamiatky ohlásiť prostredníctvom Obecného úradu Polícii SR.    

                                                                   Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
                                                                              vedúci výskumu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rybník - prezentácia Mistelbach Veľkosť: 7.04 MB Formát: pdf Dátum: 3.3.2021