Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník poplatkov obce Rybník

Poplatky matrika

 

Overenie fotokópie dokladu

Overenie podpisu

Rybársky lístok ročný

Rybársky lístok 3 ročný

2€

2€

7€

17€

Hlásenie v miestnom rozhlase

 

Občania Rybníka                                

2€

Ostatní

5€

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

 Sála KD

 

Akcie organizované spoločenskými organizáciami v obci

bezplatne

Organizovanie svadieb ( piatok, Sobota, Nedeľa)

150€

Organizovanie svadieb ( Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa)

200€

Organizovanie akcií súkromnými osobami (občania Rybníka)

80€

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( cudzí)

100€

Akcie organizované politickými stranami

 300€

Prísalie KD

 

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( občania Rybníka)

40€

Organizovanie akcií súkromnými osobami (cudzí)

60€

Vestibul KD

 

Predajné akcie

50€

Zasadačka OcÚ

 

Letné obdobie

10€

Zimné obdobie

20€

Kuchyňa v KD

30€

Pri využití celého KD fyzickými a právnickými osobami pri

verejných zárobkových produkciách

paušál 450€

Dom smútku

30€

Futbalové ihrisko na iné účely ako športové

 

Obecné akcie, akcie OFK, akcie organizované spoločenskými

organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými a fyzickými osobami pri verejných

zárobkových produkciách

paušál 450 €

Amfiteáter na Teplici

 

Akcie organizované obcou, spoločenskými organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými alebo fyzickými osobami pri

verejných zárobkových produkciách

paušál 300 €

Telocvičňa pri ZŠ

 

Poplatok za prenájom telocvične ostatní

10€/hod.

Poplatok za prenájom telocvične organizáciami v obci

5€ / hod.

 

 

 

Odvoz TKO 

30 €/osoba/rok

Predaj nádoby na TKO

 

120 litr.

25€/KS

240 litr.

35€/KS

 Poplatok za prenájom hrobového miesta

 

Poplatok za hrobové miesto (10 rokov):

 

jednohrob      

6€/miesto

dvojhrob    

12€/miesto

detský hrob                                                                                

3€/miesto

Zapožičanie fekálnej hadice 5€
Poplatok za znečistenie verejného priestranstva (stavebný materiál, odpad...) 10€