Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrybnik.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z. z.). 

 

Správca obsahu:

Obec Rybník

Hlavná 2

93523 Rybník

IČO: 00307424

DIČ: 2021022927


mobil: 0904 345 151

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK35 5600 0000 0071 0681 3001

e mail: podatelna@obecrybnik.sk

 

KLIENTSKÉ PRACOVISKO - prízemie

 

PRACOVISKO PRVÉHO KONTAKTU

Ing. Andrea Krištofová

tel. č. 0904 345 151               e-mail: sluzby@obecrybnik.sk

 

 

POKLADŇA, MATRIKA

Mgr. Lenka Kubasová

tel. č. 0911 420 770             e-mail: matrika@obecrybnik.sk

 

NEKLIENTSKE PRACOVISKO

 

Ing. Daniela Višňová

projektový manažér, realizácia neinvestičných projektov, sekretariát starostu obce, agenda obecného zastupiteľstva a rady obce, webová stránka obce, fb

tel. č. 0904 305 152              e-mail: podatelna@obecrybnik.sk


Anna Smadišová

účtovníctvo, daňové priznania, dane a miestne poplatky


tel. č. 0904 322 079         e-mail: uctovnicka@obecrybnik.sk

 

 

Peter Šrámek, starosta obce

tel. č.   0911 053 107
e mail: starosta@obecrybnik.sk

 

Farský úrad Rybník

tel. č.   0909 250 500
e mail: fararybnik@gmail.com

 

 

 

Kompetencie:

Obec Rybník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).