Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrybnik.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štrandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z.z.). 

 

Správca obsahu:

Obec Rybník

Hlavná 2

93523 Rybník

IČO: 00307424

DIČ: 2021022927

tel.: 036 634 21 51
mobil: 0904345151

e mail: podatelna@obecrybnik.sk

 

KLIENTSKE PRACOVISKO - prízemie

 

PRACOVISKO PRVÉHO KONTAKTU

tel. č. 036/634 21 51              e-mail: sluzby@obecrybnik.sk

tel. č. 0904 345 151

 

 

POKLADŇA

tel. č. 036/634 21 51              e-mail: matrika@obecrybnik.sk

 

 

 

NEKLIENTSKE PRACOVISKO

 

Ing. Daniela Višňová

projektový manažér, realizácia neinvestičných projektov, sekretariát starostky obce, agenda OZ a RO, WEB

tel. č. 036/632 42 16                e-mail: podatelna@obecrybnik.sk


Anna Smadišová

účtovníctvo, daňové priznania, dane a miestne poplatky
tel. č. 036/634 21 51            e-mail: uctovnicka@obecrybnik.sk

 

 

Ing. Daniela Trňanová, starostka obce

tel.č. 036/6324216,  0905 526 475
e mail: starosta@obecrybnik.sk

Kompetencie:

Obec Rybník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).