Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rybnícke vinobranie 2024

Staňte sa súčasťou Rybníckeho vinobrania 2024 ako predajca!


Hand-made výrobcovia, remeselníci, trhovníci, gastro predajcovia sa môžu prihlásiť odoslaním záväznej prihlášky na email podatelna@obecrybnik.sk alebo osobne do podateľne OcÚ Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník najneskôr do 16. augusta 2024. 

Program podujatia nájdete už čoskoro na https://www.obecrybnik.sk/  V prípade otázok kontaktujte: Ing. Daniela Višňová +421 904 305 152.

Realizácia podujatia:

Priestor vyhradený pre predajcov je 3x3 m.

Poplatok za miesto je 20 € v zmysle IN č. 003/2023 Sadzobník poplatkov. Tento poplatok je potrebné uhradiť na IBAN: SK35 5600 0000 0071 0681 3001, VS: 792024.
Organizátor má právo výberu predávajúceho podľa lokálnych potrieb.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku po naplnení počtu prihlásených, prípadne neskôr prijať výhodnejšiu ponuku a určenie rozmiestnenia predajných stánkov. V prípade, akejkoľvek zmeny po odoslaní prihlášky (neúčasť, čas príchodu), žiadame túto nahlásiť na tel.č. 0904 305 152 alebo mailom na adresu: podatela@obecrybnik.sk.

Stánkový predaj:

Stánkový predaj povolený od 9:30hod. do 22:00 hod.
Príloha k prihláške: záznamy daňového úradu, resp. čestné prehlásenie, že nemáte povinnosť používať registračnú pokladnicu,  rozhodnutia RÚVZ (pri stánkoch s občerstvením).

Stánkový predaj je povolený iba na základe podanej prihlášky, zaplatenia poplatku, doloženia potrebných príloh a vydaného Povolenia obcou Rybník.

Kotvenie stánku a všetkých zariadení, do dláždených alebo asfaltových povrchov chodníkov a komunikácií pomocou klinov, klincov, kotiev, či šraubov je zakázané.


Predajca zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí alebo zaviní v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti na podujatí „Rybnícke vinobranie 2024“.

Predajca berie na vedomie, že v uzavretom priestore podujatia „Rybnícke vinobranie 2024“ nesmú parkovať žiadne vozidlá a je povinný dodržiavať povolenú dobu zásobovania:

sobota: 09.30 - 10:30, 22:00 - likvidácia stánkov, zariadení

Parkovanie:

Vjazd do obce je počas podujatia „Rybnícke vinobranie 2024“ možný iba určenými vjazdmi. Parkovanie v obci sa riadi dopravnými značkami (inak príkazmi obsluhy parkovísk).

Vyhradené budú záchytné parkoviská, kde budú môcť návštevníci odparkovať svoje vozidlá.

Predajcovia po rozložení svojich stánkov odparkujú vozidlá podľa pokynov organizátorov na miesta pre nich vyhradené. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prihláška VINOBRANIE 2024_podnikatelia Veľkosť: 130.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.6.2024
Prihláška VINOBRANIE 2024- remeselnici Veľkosť: 175.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.6.2024