Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vinohradnícky spolok Rybník

                                  

Názov združenia
Vinohradnícky spolok Rybník
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
 
Železničná 84/21, 93523 Rybník, Slovenská republika
Webové sídlo
 
 
Dátum vzniku
16.02.2007

Štatutárny orgán
  • Ing. Jozef Uhnák
    nar. 06.03.1955

 

 

 

 

   hrozno3

VINOHRADNÍCKY SPOLOK RYBNÍK

Vinohradnícky spolok Rybník bol založený 6.decembra 2006. Spolok je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadenom v súlade so Zákonom č.8/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorého cieľom je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti prírodného, kultúrneho a historického dedičstva obce Rybník.
Základným predmtom činnosti spolku pri napĺňaní jeho cieľov je najma:
- organizovanie odborných seminárov a prednášok na tému vinohradníctva a vinárstva
- organizácia tematických zájazdov na výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky
- organizovanie degustácií vlastných vín členov Vinohradníckeho spolku
- nadväzovanie spolupráce s inými, podobnými združeniami
- spolupráca so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy
- pomoc pri vytváraní podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistky v obci Rybník a okolí
Za dvanásť rokov svojej existencie spolok dokázal obhájiť svoju opodstatnenosť a to hlavne pri organizovaní vinárskych podujatí a pri reprezentácii našich vinárov v širokom okolí.
                                                                                Ing. Jozef Uhnák
                                                                                predseda