Zástupca starostu

 

 

 

 

 

 Právomoci zástupcu starostu obce

  • je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Rybníku
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady ( ak je táto zriadená )
  • je členom obecnej rady s rozhodujúcim hlasom ( ak je táto zriadená )
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.