Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k E-Kase

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k E-Kase
Informácia pre podnikateľskú verejnosť
Daňový úrad Nitra upozroňuje podnikateľskú verejnosť, že novelou zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 368/2018/ Z.z. sa od 1.7.2019 zavádza nová forma elektronickej registračnej pokladnice, tzv. on-line pokladnica.
Kompletný postup prechodu na eKasu je uvedený na Portáli finančnej správy a nájdu ho všetci podnikatelia v časti eKasa-podnikatelia.
Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk