Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

AKO JE TO S KANALIZÁCIOU V AGLOMERÁCII TLMAČE - RYBNÍK?

Dátum: 02.11.2021
Autor: Ing. Daniela Višňová, Ing. Andrea Krištofová
AKO JE TO S KANALIZÁCIOU V AGLOMERÁCII TLMAČE - RYBNÍK?

.

 

kanalizácia

 

 

Dnešný dátum  31.10.2021 bol v našej obci a meste Tlmače označený v kalendári veľkým výkričníkom.

Výkričníkom s nádejou.

Dnešný deň je termínom uzatvorenia  podania žiadostí – špecifický cieľ: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 30. 07. 2021 vyhlasil  výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Túto výzvu očakávala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. už niekoľko rokov, aby aglomerácia Tlmače - Rybník konečne “dostala zelenú“ na výstavbu prepotrebnej ČOV.

No zapojiť sa do výzvy nebolo možné. Ale poďme chronologicky po poriadku:

Príprava na výstavbu čističky odpadových vôd (ČOV) začala v r. 2009

Nasledovalo územné a potom stavebné konanie, výber dodávateľa.

Ministerstvo životného prostredia poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie čističky, no v r. 2012 sa vtedajšie vedenie mesta Tlmače rozhodlo nepodpísať zmluvu s víťazným uchádzačom – finančné prostriedky boli vrátené.

V nasledovných rokoch sa opätovne uvažovalo o zapojení do novej výzvy na vybudovanie novej ČOV a odkanalizovanie aglomerácie Tlmače – Rybník, už prostredníctvom Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  (obec i mesto preniesli práva a povinnosti na ZsVS). Od r. 2016 však nebola vypísaná žiadna výzva pre aglomerácie nad 2000 obyvateľov.

V tomto roku, keď už bola nová výzva „na spadnutie“ nastal však zásadný zvrat.

Spor ohľadom vyvlastnenia pozemkov (pre ČOV) vo verejnom záujme trval od r. 2014 až do leta 2021.

Počas týchto rokov mesto Tlmače i obec Rybník navrhovalo vlastníkom pozemkov spôsoby a riešenia danej situácie: zámenu, odpredaj a iné možnosti vysporiadania pozemku o výmere 416 m2. No neúspešne. Protistrana nereflektovala na žiadnu z možností.

Z dôvodu pandemických opatrení bolo súdne konanie v zmysle opatrení niekoľkokrát odročené a napokon 3.8. 2021 prokurátor rozhodol v prospech budúcich dedičov pozemku -  týmto rozhodnutím zrušil stavebné povolenie na výstavbu čističky odpadových vôd pre našu aglomeráciu.

Dnes je termín ukončenia predkladania žiadostí. V našej aglomerácii potrebujeme pokryť investície minimálne za 10,5 mil. €. Žiaľ, nakoľko mesto Tlmače nie je vlastníkom pozemkov, stavebné povolenie je zrušené, dostávame sa na začiatok, sedem rokov späť. A taktiež máme zablokovanú cestu na výstavbu ďalších etáp kanalizácie v obci, keďže nemáme ako preukázať, kde odpadové vody z obce vyústime.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s v spolupráci s mestom Tlmače a obcou Rybník intenzívne rokuje s vedením TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s .r.o. o možnosti nadobudnutia pozemku na výstavbu novej ČOV. Je to veľká výzva, pretože europrojekty sa budú v tomto období dočerpávať, vzhľadom na končiace sa programové obdobie.

Je potrebné spomenúť, že táto situácia netrápi len našu aglomeráciu. V pôsobnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s je 44 čistiarní odpadových vôd. Voľnú kapacitu má len jediná – v Štúrove. Len v našom okrese nemá vodovod 20 obcí. Viete si to predstaviť? Žiť bez vodovodu...

Dovoľte mi však na záver jednu otázku. Komu okrem nás, občanov a vedenia samosprávy má záležať na vybudovaní kanalizácie? Myslím si, že touto otázkou by sa mal prioritne zaoberať štát. Riešia sa SMART výzvy, digitalizácia, cyklotrasy, cestovný ruch....budujeme poschodia pri absencii prízemia – v 21. storočí nemáme na Slovensku vybudovanú základnú infraštruktúru, vodovody a kanalizácie. Hlavne, že budeme digitalizovaní, SMART a ekologickí.

 

https://www.voda-portal.sk/Dokument/plan-obnovy-nepocita-s-investiciami-do-vodovodov-a-kanalizacii-mesta-a-obce-to-kritizuju-101081.aspx

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.