Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam - Znečisťovanie verejného priestranstva

Dátum: 11.07.2024
Autor: Ing. Daniela Višňová, Ing. Andrea Krištofová
Oznam - Znečisťovanie verejného priestranstva

Oznam - Znečisťovanie verejného priestranstva

Oznam - Znečisťovanie verejného priestranstva
Vážení občania,
pri obhliadke obce sme zostali nepríjemne zaskočení správaním niektorých našich občanov. Nezodpovedným prístupom znečisťujú verejné priestranstvá. Je dôležité uvedomiť si, že altánok v obecnom parku je majetok obce, ktorý sme len prednedávnom znovu zrekonštruovali, nie preto, aby tam vyčíňali nezodpovední občania, rozbíjali tam sklenené fľaše, rozhadzovali ohorky z cigariet, a vo večerných hodinách rušili nočný kľud hlasnou hudbou....
Žiadame občanov, ktorým takéto správanie nie je ľahostajné a uvidia niekoho, kto takýmto nezodpovedným prístupom koná, aby ma neodkladne informovali. Keďže sa jedná o priestupok / znečisťovanie verejného priestranstva / bude takýto občan riešený v priestupkovom konaní. Prípadne sa môžete obrátiť aj na Políciu SR na čísle 158 a títo občania budú doriešený policajnou hliadkou priamo na mieste, napr. aj za rušenie nočného kľudu.
Znečisťovanie verejného priestranstva je definované vo VZN č. 11/2020 a uplatňovanie sankcií voči nezodpovedným občanom bude podľa Zákona o priestupkoch č.372/1990 Zb.
Ďalej dávam do pozornosti, že v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
Starosta obce, Peter Šrámek.