Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekty - Štúdie

 

Pripravujeme

 

 

Bytovka pri ZŠ 4BJ

Projekt - Stavebné úpravy bytového domu, plynofikácia objektu.

Nové pokrytie strechy budovy.

Zavedenie prípojky plynu STL/NTL do budovy.

Prebieha inštalácia vodovodných  a kanalizačných potrubí.

V pláne je dobudovanie elektronštalácie, vykurovania, vzduchotechniky, výmena okien, zateplenie budovy.

 

Obytný dom  12BJ pri zdravotnom stredisku

Projekt – Novostavba nájomných bytov , Rybník - 12BJ.

Prebieha príprava na územné a stavebné konanie stavby.

Projektová dokumentácia budovy a prípojky elektro pre územné konanie a stavebné povolenie.

 

Chodníky, cyklotrasa

Jedná sa o nové chodníky v obci na uliciach

  • Sv.Anny , I.etapa ukončená, II.etapa ukončenie chodníka, prechod s osvetlením, položenie zatrávňovacích prefabrikátov
  • Školská, územné a stavebné konanie, prechod s osvetlením, spracovaná projektová dokumentácia
  • Železničná, od zastávky BUS na chodník Železničná, prechod s osvetlením, územné a stavebné konanie, spracovaná projektová dokumentácia
  • v cintoríne, centrálny chodník, chodník medzi hrobovými miestami, urnový háj, spracovaná projektová dokumentácia
  • plánovaná cyklotrasa

 

 

IBV na ulici Jarmočná

Spracovaná projektová štúdia infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov na Jarmočnej ulici, spracováva sa projektová dokumentácia infraštruktúry IBV pre územné konanie.

 

Pripojenie odberného elektrického zariadenia Stará Hora k distribučnej sústave

Plánovaná výstavba novej trafostanice pre elektrifikáciu časti obce – Stará Hora.

 

UPO

Územný plán obce.

Prebieha schvaľovací proces návrhu doplnenia UPO z roku 2004.

 

Výsadba drevín v obci

Boli schválené dotácie v rámci  projektu Zelené obce.

Jedná sa o plánovanú výsadbu drevín (130 kusov) v rôznych lokalitách obce.

 

Zdravotné stredisko

Na zdravotnom stredisku prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení.

V príprave je projekt na opravu strechy, výmeny okien a zateplenia budovy, vrátane garáží.

 

 

 

 

Zrealizované

 

Okolie budovy Coop Jednota

Bola zrealizovaná úprava okolia budovy Coop Jednota v obci, chodníky, parkovacie miesta, rampa pre invalidov, oprava obvodového múrika I.etapa

 

Spevnená plocha pri cintoríne

Plocha je funkčná a využívaná.

Dokončiť finálnu plochu a odvodnenie podľa projektovej dokumentácie.

 

Telocvičňa ZŠ Rybník

Bola zrealizovaná oprava strechy telocvične, nová podlaha telocvične, nové osvetlenie, vymaľovanie interiéru.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
bytový dom štúdia 61.8 kB pdf 12.2.2021
cintorín parkovisko 87.9 kB pdf 12.2.2021
Rybník_jednota_01_Celková situácia stavby 145.1 kB pdf 12.2.2021
C. situacia koordinacna_KM 718.4 kB pdf 12.2.2021
AS-13 pohlady2 návrh_297x840mm 1.1 MB pdf 12.2.2021
Parcela registra C, 4302 2.05 MB pdf 12.2.2021
Realizak_Rybnik_aktualizacia 4.23 MB pdf 12.2.2021
2020_071_RYBNIK_02_PODORYS 1NP_NOVY STAV 230.6 kB pdf 12.2.2021
2021_010_13_POHLADY_NAVRH 421.6 kB pdf 12.2.2021
Rybník_priechod2_02_Situácia a trvalé DZ 132.7 kB pdf 12.2.2021
Rrybník_chodník_02_Situácia 205.1 kB pdf 12.2.2021
Rybník_cintorín_02_Situácia 394 kB pdf 12.2.2021
Rybník_chodník_02_Situácia a trvalé DZ 690.5 kB pdf 12.2.2021
Rybník_cyklo_02_Situácia 2.15 MB pdf 12.2.2021
3. Rybník_Komplexný výkres_pauzak 3.39 MB jpg 12.2.2021