Obec Rybník

Školstvo

základná_škola

foto2

 

 

 

 

 

 

Základná škola s MŠ

Riaditeľ školy: Mgr. Irena Gremanová
Zástupkyňa pre ZŠ: PaedDr. Anna Pobešková
Zástupkyňa pre MŠ: Jana Polomčáková


Adresa: Školská 10, 935 23 Rybník 
tel.: 036 634 21 79

e-mail: riaditel@zsrybnik.eu

web: zsrybnik.edupage.org