Obec Rybník

Matričný úrad

Matričný úrad v Rybníku

Stránkové hodiny na matričnom úrade

Pondelok: 8:00 - 15:00 hod. 

Utorok:   8:00 - 15:00 hod.

Streda:   8:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 8:00 - 15:00 hod.

Piatok:   8:00 - 12:00 hod.

 

Poplatky:

vydanie matričného dokladu – druhopis       úmrtný list      5,00 EUR

                                                               rodný list       5,00 EUR

                                                               sobášny list    5,00 EUR

                                                      nahliadnutie do matričných kníh 2,00 EUR

osvedčovanie podpisu na listinách  2,00 EUR za každý podpis

K vybaveniu potrebujete: platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas, alebo povolenie na pobyt.
Lehota na vybavenie: na počkanie
Neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku - nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku.
§ 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NRSR č. 599/2001

osvedčovanie fotokópií listín       2,00 EUR za 1 stranu originálu slovenského textu

K vybaveniu potrebujete: platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas
                                           originál listiny + fotokópiu listiny
Lehota na vybavenie: na počkanie
Neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností ( listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a a obdobné preukazy

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí od roku 1895.