Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník poplatkov obce Rybník

Poplatky matrika

 

Overenie fotokópie dokladu

Overenie podpisu

Rybársky lístok ročný

Rybársky lístok 3 ročný

2€

2€

7€

17€

Hlásenie v miestnom rozhlase

 

Občania Rybníka                                

2€

Ostatní

5€

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

 Sála KD

 

Akcie organizované spoločenskými organizáciami v obci

bezplatne

Organizovanie svadieb ( piatok, Sobota, Nedeľa)

150€

Organizovanie svadieb ( Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa)

200€

Organizovanie akcií súkromnými osobami (občania Rybníka)

80€

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( cudzí)

100€

Akcie organizované politickými stranami

 300€

Prísalie KD

 

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( občania Rybníka)

40€

Organizovanie akcií súkromnými osobami (cudzí)

60€

Vestibul KD

 

Predajné akcie

50€

Zasadačka OcÚ

 

Letné obdobie

10€

Zimné obdobie

20€

Kuchyňa v KD

30€

Pri využití celého KD fyzickými a právnickými osobami pri

verejných zárobkových produkciách

paušál 450€

Dom smútku

30€

Futbalové ihrisko na iné účely ako športové

 

Obecné akcie, akcie OFK, akcie organizované spoločenskými

organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými a fyzickými osobami pri verejných

zárobkových produkciách

paušál 450 €

Amfiteáter na Teplici

 

Akcie organizované obcou, spoločenskými organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými alebo fyzickými osobami pri

verejných zárobkových produkciách

paušál 300 €

Telocvičňa pri ZŠ

 

Poplatok za prenájom telocvične ostatní

10€/hod.

Poplatok za prenájom telocvične organizáciami v obci

5€ / hod.

 

 

 

Odvoz TKO 

25 €/osoba/rok

Predaj nádoby na TKO

 

120 litr.

25€/KS

240 litr.

35€/KS

 Poplatok za prenájom hrobového miesta

 

Poplatok za hrobové miesto (10 rokov):

 

jednohrob      

6€/miesto

dvojhrob    

12€/miesto

detský hrob                                                                                

3€/miesto

Poplatok za odvoz separátov na Zberný dvor

 

 

Poplatok za odvoz, nakládku a vykládku

v objeme 1 prívesného vozík pre ZŤP a dôchodcov nad 75 rokov

5€
   

Zapožičanie fekálnej hadice

5€

 

 

Poplatok za znečistenie verejného priestranstva (stavebný materiál, odpad...)

10€