Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník poplatkov obce Rybník

Poplatky matrika

 

Overenie fotokópie dokladu

Overenie podpisu

Rybársky lístok ročný

Rybársky lístok 3 ročný

2 EUR

2 EUR

7 EUR

17 EUR

Hlásenie v miestnom rozhlase

 

Občania Rybníka                                

2 EUR

Ostatní

3 EUR

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

 Sála KD

 

Akcie organizované spoločenskými organizáciami v obci

100 EUR

Organizovanie svadieb ( piatok, Sobota, Nedeľa)

150 EUR

Organizovanie svadieb ( Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa)

200 EUR

Organizovanie akcií súkromnými osobami (občania Rybníka)

60 EUR

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( cudzí)

80 EUR

Akcie organizované politickými stranami

paušál 300 EUR

Prísalie KD

 

Organizovanie akcií súkromnými osobami ( občania Rybníka)

40 EUR

Organizovanie akcií súkromnými osobami (cudzí)

60 EUR

Vestibul KD

 

Predajné akcie

50 EUR

Zasadačka OcÚ

 

Letné obdobie

10 EUR

Zimné obdobie

20 EUR

Kuchyňa v KD

30 EUR

Pri využití celého KD fyzickými a právnickými osobami pri verejných

zárobkových produkciách

paušál 450 EUR

Dom smútku

10 EUR

Futbalové ihrisko na iné účely ako športové

 

Obecné akcie, akcie OFK, akcie organizované spoločenskými

organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými a fyzickými osobami pri verejných

zárobkových produkciách

paušál 450 EUR

Amfiteáter na Teplici

 

Akcie organizované obcou, spoločenskými organizáciami v obci

bez poplatku

Akcie organizované právnickými alebo fyzickými osobami pri

verejných zárobkových produkciách

paušál 300 EUR

Telocvičňa pri ZŠ

 

Akcie organizované právnickými alebo fyzickými osobami

10 EUR/hod.

Zamestnanci obce a zamestnanci ZŠ

bez poplatku

 

 

 

Odvoz TKO 

15 EUR/osoba/rok

Predaj nádoby na TKO

 

120 litr.

25 EUR/KS

240 litr.

35EUR/KS