Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

FS Krivín

Folklórno-spevácka skupina Krivín pracuje pri základnej organizácii JDS hneď od jej založenia v roku 1995. Skupina má však dlhú tradíciu. Počas svojej existencie skupina účinkovala, s menšími či väčšími prestávkami, na rôznych akciách v obci a okolí, na okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach, ktoré organizuje JDS.

            Vo svojich programoch venujú pozornosť piesňam tekovským - rybnickým a snažia sa prezentáciou folklóru udržať piesne tekovského – čilejkárskeho regiónu v povedomí a úcte.

            Pamätné bolo vystúpenie v Košiciach a vo Viedni.

            Veľkým aplauzom odmenili členov súboru účastníci medzinárodného zasadnutia Rotary klubu v Leviciach.

            Okrem piesní prezentuje skupina Krivín aj prekrásny čilejkársky kroj.

Ženy si obliekajú 3 kroje:

-          najstarší kroj – šíkovie sukne (rohatý čepiec, privezuvačke)

-           blingáčovie sukne s rohatým čepcom

-          jednoduchý ľahký kroj – sponí čepiec, prunceľ, sponík, čierna zástera

Zo zakladajúcich členov doteraz obohacujú Krivín: Gejza Uhnák, Rozália Uhnáková, Štefan Švec, Pavlína Švecová, Anna Nitrianská, Štefan Bagola. Postupne prišli ďalší členovia: Mgr. Mariana Harmadyová, Ondrej Harmady, Anna Vančová, Anna Michalčaťová, Rozália Bíňovská, Jozef Ďurčať. Harmonikový doprovod: Mgr. Emília Krnčoková. Speváckymi oporami boli: Anna Abelovská, Katarína Ďurčaťová, Terézia Krištofová, Mária Bagolová, Ján Bagola, Helena Harmadyová.

0220