Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Štruktúra a kontakty

Obecný úrad Kontakt: 

Obecný úrad Rybník 
Hlavná 2 
935 23 Rybník 
tel.: 036 634 21 51, 036 632 42 16 
e-mail:  starosta@obecrybnik.sk

Matrika, register obyvateľov a adries, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa, evidencia SHR, evidencia pošty

Mgr. Lenka Kubasová
matrika@obecrybnik.sk

+421 36 634 21 51

Účtovníctvo, dane a miestne poplatky, evidencia hrobových miest, rozhodnutia o určení súpisných čísiel, stavebné konanie, výrub drevín

Anna Smadišová
uctovnicka@obecrybnik.sk

+421 36 632 42 16

Správa majetku a budov, materiálno-technické zabezpečenie podujatí, hlásenie opráv a porúch, agenda CO, knižnica, hlásenia do obecného rozhlasu

Blažena Švecová
 

+421 36 634 21 51

Mzdy a personalistika, opatrovateľská služba,  agenda menších obecných služieb §10, §12 Zákona o hmotnej núdzi, životné prostredie, TKO, Zberný dvor

 

Dagmar Nagyová

 

 

 

 

 

 

 
sluzby@obecrybnik.sk

+421 36 634 21 51

 


Koordinátor obecných služieb       

 

Miroslav Považan

 

 

 

 

+421 904 305 152