Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zástupca starostu

1_Ing._Dušan_Huszár

Ing. Dušan Huszár

zástupca starostu obce

č. tel. 0905 899 721

E mail: dusan.huszar@mestotlmace.sk

Odmena zástupcu starostu obce Rybník podľa § 13b ods.3 Zákona o obecnom zriadení
od 1.10.2020 je vo výške 10% mesačného platu starostu obce Rybník.