Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poslanci OZ

1_Ing._Dušan_Huszár

Ing. Dušan Huszár
zástupca starostu obce, poslanec OZ

 

 2_Jozef_Mäsiar

Jozef Mäsiar, poslanec OZ
predseda Komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
 

 3_Ing._Peter_Hríbik

Ing. Peter Hríbik, poslanec OZ
predseda Komisie ekonomickej
 
4_Ing._Erik_Kúdela
Ing. Erik Kúdela, poslanec OZ
predseda Komisie ochrany verejného záujmu
 
5_Ing._františek_Vyskočil
Ing. František Vyskočil, poslanec OZ
predseda Komisie kultúry a školstva, mládeže a športu
 
6_Juraj_Harmady
Juraj Harmady, poslanec OZ
 
7_František_Kováč
František Kováč, poslanec OZ
 
8_Ing._Miloš_Bagola
Ing. Miloš Bagola, poslanec OZ
predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
 
9_Michaela_Lacková
Michaela Lacková, poslanec OZ
 

 

 

 

 

 

 

povinnosti_a_prava_poslancov