Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Komisie pri OZ

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: Ing. Miloš Bagola

Členovia:
Daniela Holečková
Ľubica Kováčová
Mgr. Anna Berkešová
Blažena Švecová
Zapisovateľka: Dagmar Nagyová

Komisia kultúry a školstva, mládeže a športu

Predseda komisie: Ing. František Vyskočil

Členovia:
Ing.Erika Brezánska
Michaela Lacková
Jozef Lulčo
František Kováč
Eva Sulačeková
Marek Uhnák
Zapisovateľka: Ing. Miroslava Kubicová

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda komisie: Ing. Erik Kúdela

Členovia:
Ing. Miloš Bagola
Juraj Harmady
Zapisovateľka: Mgr. Lenka Kubasová
 

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda komisie: Jozef Mäsiar

Členovia:
Dalibor Danihel
Ing. Juraj Košáň
Ing. Radomír Havran
Ing. Dušan Huszár
Stanislav Kinči
Zapisovateľka: Anna Smadišová

Komisia ekonomická

Predseda komisie: Ing. Peter Hríbik

Členovia:
Ing. Ivana Havranová
Ing. Dušan Huszár
Ing. Andrea Kirštofová
Ing. Ružena Lúpalová
Ing. Zuzana Oravcová
Ing. Rastislav Uhnák
Zapisovateľka: Anna Smadišová