Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie pri OZ

 

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: Ing. Miloš Bagola

Členovia:

Daniela Holečková

Ľubica Kováčová

Mgr. Anna Berkešová

Blažena Švecová

Zapisovateľka: Ing. Andrea Krištofová

 

Komisia kultúry a školstva, mládeže a športu

Predseda komisie: Ing. František Vyskočil

Členovia:

Ing.Erika Brezánska

Michaela Lacková

František Kováč

Eva Sulačeková

Marek Uhnák

Juraj Harmady

Ing. Tatiana Bandziová

Zapisovateľka: Ing. Miroslava Kubicová

 

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda komisie: Ing. Erik Kúdela

Členovia:

Ing. Miloš Bagola

Juraj Harmady

Zapisovateľka: Mgr. Lenka Kubasová

 

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda komisie: Jozef Mäsiar

Členovia:

Dalibor Danihel

Ing. Juraj Košáň

Ing. Radomír Havran

Ing. Dušan Huszár

Stanislav Kinči

Zapisovateľ: Ing. Milan Horňáček

 

Komisia ekonomická

Predseda komisie: Ing. Peter Hríbik

Členovia:

Ing. Ivana Havranová

Ing. Dušan Huszár

Ing. Andrea Krištofová

Ing. Ružena Lúpalová

Ing. Zuzana Oravcová

Ing. Rastislav Uhnák

Zapisovateľka: Anna Smadišová

 

Komisia cestovného ruchu

Členovia:

Ing. Daniela Trňanová

Jozef Mäsiar

Ing. Tatiana Bandziová

Mgr. Adrian Bandzi

Dalibor Danihel

Oľga Bajanová

Daniela Višňová

Zapisovateľka: Ing. Kristína Hercová