Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Rybník
IČO: 00307424
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 7106813001/5600
IBAN: SK35 5600 0000 0071 0681 3001
Štatutárny zástupca: Ing. Daniela Trňanová
SWIFT kód: KOMASK2X
Sídlo:

Obec Rybník
Hlavná 2
935 23 Rybník
Kontakt

Telefón/Fax 036/ 632 42 16
E-Mail starosta@obecrybnik.sk
E-Mail kontrolor@obecrybnik.sk
Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

PROFIL VO platný od 18.04.2015 podľa zákona 343/2015 Z. z.

https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4346/zakazky

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.