Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrybnik.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štrandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z.z.). 

 

Správca obsahu:

Obec Rybník

Hlavná 2

93523 Rybník

IČO: 00307424

DIČ: 2021022927

tel.: 036 634 21 51, 036 632 42 16 , 0904345151
mobil: 0904345151

 

Ing. Daniela Trňanová, starostka obce

tel.č. 036/6324216,  0905 526 475
e mail: starosta@obecrybnik.sk

 

Zamestnanci Obecného úradu

Anna Smadišová
účtovníctvo, dane a miestne poplatky, 
tel. č.036/6342151
Mgr. Lenka Kubasová
matrika, osvedčovanie podpisov a listín, register obyvateľov, rozhodnutia o doručení súpisných čísel, evidencia SHR, rybárske lístky
tel. č. 036/6342151 
Blažena Švecová
správa majetku a budov, zmluvy na krátkodobý prenájom, materiálno - technické zabezpečenie podujatí, hlásenie opráv a porúch, hlásenia do obecného rozhlasu
tel.č. 036/6342151  
e mail: kniznica@obecrybnik.sk
Ing. Andrea Krištofová
Životné prostredie, TKO a separácia, Zberný dvor, opatrovateľská služba, MOS § 10, 12
tel.č. 036/6342151 
Ing. Kristína Hercová
pracovník prvého kontaktu,žiadosti, informácie, podnety, podateľňa, hlásenie do obecného rozhlasu, kopírovacie služby, prihlásenie - odhlásenie psov
tel.č. 0904345151
Ing. Miroslava Kubicová
administratívna pracovníčka, sekretariát starostky obce, agenda zasadnutia OZ tel.č.036/6324216
Ing. Milan Horňáček
stavebné konanie, výrub drevín
tel.č.0904322079
Miroslav Považan
koordinátor obecných služieb, zabezpečovanie poriadku a čistoty v obci, vymeranie hrobových miest, prevádzka zberného dvora
tel.č. 0904 305 152 

 

 

Kompetencie:

Obec Rybník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.