Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Tlačivá a formuláre

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť na zníženie - odpustenie poplatku TKO 2020 122.6 kB pdf 29.1.2020
Ohlásenie drobnej stavby 50.4 kB pdf 3.3.2020
Žiadosť o určenie, zrušenie, zmenu súpisného čísla 91.5 kB pdf 26.3.2020
Žiadosť_Podnet 20.5 kB pdf 20.7.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 40.5 kB doc 3.6.2021
Nariadenie odstránenia stavby 37 kB doc 10.6.2021
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 46.5 kB doc 10.6.2021
Návrh na vydanie UR - FO+PO 51 kB doc 10.6.2021
Podnet na vykonanie ŠSD 28.5 kB doc 10.6.2021
Prehlásenie - stavebný dozor 27 kB doc 10.6.2021
Žiadosť - predlženie platnosti SP 28.5 kB doc 10.6.2021
Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby 28.5 kB doc 10.6.2021
Žiadosť - zmena stavby pred dokončením 28 kB doc 10.6.2021
Žiadosť - zmena účelu užívania 29 kB doc 10.6.2021
Ohlásenie stavebných úprav 40.5 kB doc 10.6.2021
Vzdanie sa odvolania 35.5 kB doc 10.6.2021
Ohlásenie udržiavacích prác 40 kB doc 10.6.2021
Ohlásenie jednoduchej stavby 45 kB doc 10.6.2021
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 35 kB doc 10.6.2021
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu 40 kB doc 10.6.2021
žiadosť rozkopávka - SúS 15.6 kB docx 10.6.2021
Ohlásenie drobnej reklamnej stavby 49 kB doc 10.6.2021
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO 50.5 kB doc 10.6.2021
Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie 57.5 kB doc 10.6.2021
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO 70 kB doc 10.6.2021
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 148.6 kB docx 10.6.2021