Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

  1. a) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu novembra 2014

 

  1. b) Obecné zastupiteľstvov Rybníku schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.08.2014 Uznesením č. 345/25/2015 na volebné obdobie 2014 - 2018 9 poslancov.

 

  1. c)  Obecné zastupiteľstvov Rybníku schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.08.2014 Uznesením č. 344/25/2015 pre voľby do orgánov samosprávy obcí 1 volebný obvod.

 

 Miestna volebná komisia v Rybníku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 

 

meno a priezvisko vek povolanie trvalý pobyt politická strana
1.Marian Bačík 35 pracovník SBS

Rybník

Družstevná 527/39

SMER-SD
2.Dalibor Danihel 42 štátny zamestnanec

Rybník

Družstevná 524/38

SMER-SD
3.Štefan Ďurovič Mgr. 33 ekológ-výtvarník

Rybník

Družstevná 544/58

SMER-SD
4.Jozef Havran 51 podnikateľ

Rybník

Hronská 337/5

nezávislý kandidát
5. Juraj Havran 31 živnostník                  

Rybník

Hronská 310/22

SMER-SD
6.Miroslav Havran JUDr. 59 právnik

Rybník

Zemianska 446/23

SMER-SD
7. Peter Havran 56 vodič

Rybník

Hronská 301/4

KSS
8.Radomír Havran Ing. 30 projektant

Rybník

Zemianska 419/48

SMER-SD
9. Juraj Ižold 39 vodič

Rybník

Školská 568/15

KDH
10.František Kováč 22 študent

Rybník

Železničná 69/16     

nezávislý kandidát
11.Martin Kováčik Ing. 29 operátor sekundár. Okruhu

Rybník

Viničná 480/9

SMER-SD
12.Stanislav Maďar 58 konateľ

Rybník

Hronská 334/11

nezávislý kandidát
13.Marián Mokrý MUDr. 53 lekár

Rybník Hlavná

166/128

SDKÚ-DS
14. Milan Moravčík Ing. 41 programátor

Rybník

Továrenská 298/11

SNS
15.Jana Polomčáková 53 učiteľka MŠ

Rybník

Záhradná 598/23     

nezávislý kandidát
16.Dušan Sedliak RNDr. 56 manažér

Rybník

Za kostolom 387/11

SMER-SD
17.Jozef Švec JUDr. 65 štátny zamestnanec

Rybník

Hronská 329/23

SMER-SD
18.Jozef Uhnák Ing. 59 vinár

Rybník

Železničná 84/2

KDH
19.Rastislav Uhnák Ing. 33 manažér

Rybník

Železničná 84/21

KDH
20.František Vyskočil Ing. 44 manažér

Rybník

Železničná   7/60          

nezávislý kandidát   

 

Miestna volebná komisia v Rybníku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.  Vojtech Ižold 36 živnostník   Rybník                                   Krátka 61/5 nezávislý kandidát
2.  Imrich Králik Ing. 58 starosta Rybník                                           Záhradná 902/6                                             Slovenská národná strana    Kresťanskodemokratické  hnutie 
3. Jozef Švec JUDr. 65 právnik Rybník                                           Hronská 329/23                                           SMER - sociálna demokracia

 

 

Stretnutia s kandidátmi na starostu obec Rybník a s kandidátmi na poslancov obce Rybník sa uskutočnia:

-          4.11.2015 o 17,00 hod. -  stretnutie s kandidátom JUDr. Jozefom  Švecom a kandidátmi na poslancov obce Rybník (SMER – sociálna demokracia)

-          8.11.2015 (sobota) o 17.00 hod. – stretnutie s kandidátom Vojtechom Ižoldom

-          9.11.2015 (nedeľa) o 17,00 hod. – stretnutie s kandidátom Ing. Imrichom Králikom a kandidátmi na poslancov obce Rybník