Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

MO MS Rybník

Miestny odbor Matice slovenskej Rybník

Plán činnosti MO MS na rok 2019

Rok oživotvorenia Matice Slovenskej

Činnosť organizácie v obci bola obnovená v roku 1991.

Predsedovia boli v nasledovnom poradí:

1991 – Ján Horniačik, podpredseda Stanislav Maďar

1994 – Ing. Ondrej Ižold, podpredseda Stanislav Maďar, opätovne zvolení aj v r.1997

2001 –  Aurel Mráz, Stanislav Maďar člen výboru

2004 – Oľga Bajanová

od roku 2007 vedie miestny odbor Matice slovenskej Ing. Daniela Trňanová.

Aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej v Rybníku sú zamerané na podporu a upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, ochraňuje a šíri národné kultúrne dedičstvo. Zachovávajú ľudové zvyky, tradície, folklór aj cez tvorivé dielne.

Činnosť je zameraná aj na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre všetky vekové kategórie.

Organizácia už dlhodobo spolupracuje pri organizovaní obecných podujatí, napr. neodmysliteľnou súčasťou je už tradičný fašiangový sprievod masiek ako aj matičný stánok v rámci vinobrania a zábavno-športové podujatie „Hurá prázdniny“, ktoré sa každoročne koná na futbalovom štadióne.

Členovia MO MS sa pravidelne zúčastňujú aj na spomienkových podujatiach v rámci Slovenska – oslavy na Bradle pri príležitosti 100.výročia úmrtia M.R. Štefánika, odhalenie pamätnej busty Ľudovíta Štúra v Štúrove, oslavy na Devíne, matičné slávnosti, odhalenie pamätnej tabuli M.R. Štefánika v Zvolenskej Slatine atď.

V roku 2019 sme si svätou omšou a slávnostnou akadémiou pripomenuli 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej, 100.výročie tragickej smrti M.R. Štefánika a 150. výročie úmrtia 1. predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa, ktorý dal postaviť a  financoval kaplnku sv. Jozefa pri cintoríne.

Organizujeme pravidelne tematické zájazdy. Navštívili sme Ždiar, Liptov, Čierny Balog, viackrát Vysoké Tatry, Prosiecku a Kvačiansku dolinu, Terchovú, Rožňavu a jej okolie, Kalište, Prahu, maďarské mesto Eger, Valtice, Mikulov a Lednice na Morave. Turistický výstup na Rysy, Kriváň, Veľký Rozsutec a každoročne už tradičný výstup na Sitno. Zúčastnili sme sa tiež Hontianskej parády v Hrušove a folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Medzi tradičné podujatia patrí už 13 rokov Katarínska zábava, veľkonočné a vianočné tvorivé dielne pre deti aj dospelých, besedy o knihách, novoročné a koncoročné stretnutia. Nezanedbateľné sú tiež každoročné brigády pri kaplnke sv. Urbana, „na stávke“ ako aj na prírodnom amfiteátri na Teplici. Medzi obľúbené činnosti patrí aj cvičenie jogy a SM systému v telocvični.

Kladne treba hodnotiť omladzovanie nášho Miestneho odboru Matice slovenskej. V súčasnosti máme 162 členov, z toho 85 žien, 66 mužov a 11 detí. Najstarší člen má 85 rokov a najmladší 7 rokov.

Výbor pracuje v nasledovnom zložení:

Ing. Daniela Trňanová MBA – predsedníčka od roku 2007, členka Okresnej rady Matice slovenskej a Krajskej rady Matice slovenskej, členka výboru Matice slovenskej, Blažena Švecová – tajomníčka, Ing. Erika Brezánska – pokladníčka, členovia: Anna Krištofová, Eva Bačíková, Marek Pustaj, Milena Hercová, Roman Trňan.

Ing. Erika Brezánska

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
plan cinnosti ms 2019 1.5 MB jpg 4.3.2019