Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Vinohradnícky spolok Rybník

                                     hrozno3

VINOHRADNÍCKY SPOLOK RYBNÍK

Vinohradnícky spolok Rybník bol založený 6.decembra 2006. Spolok je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadenom v súlade so Zákonom č.8/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorého cieľom je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti prírodného, kultúrneho a historického dedičstva obce Rybník.
Základným predmtom činnosti spolku pri napĺňaní jeho cieľov je najma:
- organizovanie odborných seminárov a prednášok na tému vinohradníctva a vinárstva
- organizácia tematických zájazdov na výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky
- organizovanie degustácií vlastných vín členov Vinohradníckeho spolku
- nadväzovanie spolupráce s inými, podobnými združeniami
- spolupráca so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy
- pomoc pri vytváraní podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistky v obci Rybník a okolí
Za dvanásť rokov svojej existencie spolok dokázal obhájiť svoju opodstatnenosť a to hlavne pri organizovaní vinárskych podujatí a pri reprezentácii našich vinárov v širokom okolí.
                                                                                Ing. Jozef Uhnák
                                                                                predseda