Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ničenie obecnej cesty

Ničenie obecnej cesty
Vyriešený

Podnet:

Ničenie obecnej cesty pri zvážaní dreva kamiónovú dopravou z lesa pána kvietika ktorý tuto cestu neudrzuje z toho dôvodu kamióny chodia po krajnici a lamu asfaltový povrch

Odpoveď:

Dobrý deň p. Ižold,

Ďakujem Vám za Váš podnet týkajúci sa ničenia obecnej cesty a teší ma, že sa zaujímate o stav našich komunikácií a nie je Vám ľahostajné ich poškodenie.

K  Vášmu podnetu uvádzam nasledovné: Váš podnet sme preverili miestnym zisťovaním a vyhotovili sme fotodokumentáciu o zistených poškodeniach komunikácie. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť MK Brothers a.s. má na základe Zmluvy o nájme z r. 2009   predmetnú komunikáciu v nájme na obdobie 20 rokov a podľa bodu 7.3. zmluvy o nájme obvyklé náklady pri bežnom užívaní  znáša v plnej miere nájomca,  budeme spoločnosť kontaktovať v uvedenej záležitosti a žiadať o vyjadrenie k danému poškodeniu.

Obec pravidelne minimálne jedenkrát polročne kontroluje stav všetkých miestnych komunikácií a ich príslušenstva a v prípade zistených poškodení, resp. nevykonanej údržby prijíma opatrenia, resp. vyzýva nájomcu na ich odstránenie. O riešení Vás budeme informovať.

 

Daniela Trňanová, starostka obce

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek