RSS Obec Rybník http://obecrybnik.sk RSS kanál obce Obec Rybník sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Certifikát za rok 2019 _ triedený zber komunálneho odpadu http://obecrybnik.sk/sprava/12189/n 12189 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/odpad-smeti_aa137c_sm.jpg Triedením skla šetríme prírodné zdroje http://obecrybnik.sk/sprava/12182/n 12182 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/sklo-separovanie_72845f_sm.jpg Oznam - KUKA nádoby http://obecrybnik.sk/sprava/12172/n 12172 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/kuka_01ab10_sm.jpg Prevádzkové hodiny na Zbernom dvore http://obecrybnik.sk/sprava/12158/n 12158 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/zberny_dvor_f6f109_md_971571_md_c1a50c_sm.jpg OcÚ Rybník - plná prevádzka od 01.06.2020 http://obecrybnik.sk/sprava/12156/n 12156 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/ocu_rybnik_e7b213_md_c5d945_sm.jpg Odpisy plynomerov http://obecrybnik.sk/sprava/12154/n 12154 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/plynomer_fe72ab_sm.jpg Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Rybník _Palivové drevo http://obecrybnik.sk/sprava/12152/n 12152 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/drevo_68a221_sm.jpg Oznamy farnosti Rybník http://obecrybnik.sk/sprava/12150/n 12150 Úmysly sv. omší http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/kostol_8198be_md_b865c0_md_e1bee8_md_6e205d_md_ef0797_sm.jpg Zber papiera - do 06.06.2020 http://obecrybnik.sk/sprava/12125/n 12125 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/kontajnery_53ad43_md_7c4161_md_e39218_sm.jpg Zvýšený výskyt podozrivých osôb v obci http://obecrybnik.sk/sprava/12123/n 12123 . http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/vykricnik_e10d95_md_a8269f_md_fd3e44_sm.jpg