RSS Obec Rybník http://obecrybnik.sk RSS kanál obce Obec Rybník sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pozvánka - 10. zasadnutie OZ v Rybníku http://obecrybnik.sk/sprava/9103/n 9103 Pozvánka http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/pero-zapisnik_6cecb9_md_24364c_md_469d3c_sm.jpg Rodičovská zábava http://obecrybnik.sk/sprava/9082/n 9082 Pozvánka http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/ples3_01847a_md_6a3aac_sm.jpg Oznamy farnosti Rybník http://obecrybnik.sk/sprava/9062/n 9062 Úmysly sv. omší http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/kostol_8198be_md_b865c0_md_e1bee8_md_6ad627_sm.jpg Ľudový dom http://obecrybnik.sk/sprava/9024/n 9024 "Na Teplici" http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/ld_rybnik_60b0a0_sm.jpg Oznámenie o využití TPS Devičany v mesiaci 02/2020 http://obecrybnik.sk/sprava/9023/n 9023 Oznam http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/13_mpr_5f1a6f_sm.jpg VZN č. 1_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce http://obecrybnik.sk/sprava/9016/n 9016 Návrh http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/pero-zapisnik_6cecb9_md_24364c_md_8ef4ca_sm.jpg Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Rybník http://obecrybnik.sk/sprava/9015/n 9015 Návrh http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/pero-zapisnik_6cecb9_md_24364c_md_8fbdf7_sm.jpg Kalendár zvozu 1.Q 2020 http://obecrybnik.sk/sprava/8984/n 8984 Oznam http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/smetiarske_auto_97520c_md_6f213d_sm.jpg Novoročný príhovor starostky obce http://obecrybnik.sk/sprava/8969/n 8969 Novoročný príhovor http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/ohnostroj-oslava-novy-rok_370495_sm.jpg PF 2020 http://obecrybnik.sk/sprava/8966/n 8966 PF 2020 http://obecrybnik.sk/data/news/rybnik.sk/2020/ohnostroj-oslava-novy-rok_1a86d6_sm.jpg