Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Slovak Telekom - optický kábel

Slovak Telekom - optický kábel
.

V súčasnosti

  • stále prebieha výmena drevených stĺpov, už viac ako 50ks
  • prebieha pripájanie optiky na rozvádzačoch na Hlavnej a Družstevnej
  • rozvádzače Krátka, Jarmočná sú ukončené
  • občania už môžu podávať žiadosti cez internet na www.Telekom
  • kto má platnú starú zmluvu , signál bude vedený naďalej cez staré metalické vodiče vzduchom
  • kto chce kvalitný signál cez optický vodič,  musí požiadať Telekom (ak sa dom nachádza pri zemnom optickom vedení - dostane signál zo skrinky vedľa cesty, keď  je dom napojený na stĺp, Telekom vymení metalický kábel za optický vzduchom).

 

Predpokladáme, že vybudovaná optická sieť spoločnosťou Slovak Telekom bude plne funkčná do konca tohto roka. Čo sa týka existujúcej metalickej siete, tá zostáva naďalej v prevádzke a tak isto plne funkčná. Je v záujme spoločnosti ponúknuť zákazníkom bezplatný prechod z metalickej na novú optickú sieť za rovnakých podmienok a v prípade, že zákazník nie je viazaný bude mu ponuknutá aktuálne propagovaná akcia. Aktuálne akcie resp. ceny na našej web stránke.

 

Všetky veci týkajúce sa zmluvných podmienok a aktuálne ponúkané programy nájdete na webovej stránke Slovak Telekom.

 

Distribuované súhlasy slúžili a slúžia na vybudovanie pripojenia v priebehu výstavby. Po ukončení výstavy a odovzdaní stavby do užívania bude každý jeden obyvateľ oslovený prostredníctvom rôznych predajných kanálov spoločnosti Slovak Telekom, a. s. s ponukou dostupných služieb na novej optickej sieti. V prípade, že občan nebude mať záujem o ponuku služieb prostredníctvom týchto predajných kanálov môže prísť na akúkoľvek pobočku našej spoločnosti a tam mu kolegovia z predajne radi odkomunikujú čo a aké služby môže využívať.

 

Pri predaji  služieb Slovak Telekom využije aj naštartovanú spoluprácu s Obecným úradom. V tomto prípade Obecný úrad o poskytnutne miestnosti niekde v obci, aby predajcovia v dostatočnom predstihu dokázali zorganizovať tzv. vysunuté pracovisko priamo v obci. Predajcovia s každým jedným záujemcom  preberú možnosti pripojenia, aktuálne ponúkané programy pre všetky služby príp. s nimi uzatvoria zmluvu o pripojení a poskytovaní služieb. Odpovedia obyvateľom na otázky týkajúce sa pripojenia, cien, technického riešenia, viazanosti priamo na mieste a občania nemusia chodiť na najbližšie predajné miesto.