Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných
.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne: bezodkladne

Občania, ktorí nemajú chovy registrované, tak môžu urobiť do 23.10.2020. Po tomto termíne im bude uložená pokuta v zmysle zákona.

Registráciu môžu občania vykonať na základe inštruktáže na stránke https://www.svps.sk/zviera/RegRCH2019.asp alebo osobne na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Leviciach.