Obec Rybník

Štatistické zisťovanie domácností

Štatistické zisťovanie domácností
Štatistické zisťovanie domácností v SR

Vážení občania,

Štatistický úrad realizuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční v dobe od 4. februára do 28. júna 2019. V tomto období navštívi vybrané domácnosti v našej obci pracovník, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením.

Podrobnejšie informácie na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo na tel. čísle 037/7752263