Obec Rybník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ

Oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ
Oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t. j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

V oznámení o odcudzení musia byť uvedené identifikačné kódy všetkých zvierat a dátum ich odcudzenia. Spolu s oznámením sa odosiela vyššie uvedená kópia a to prostredníctvom Slovenskej pošty nie elektronicky.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25. 05. 2019