Dotácie
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 19.07.2016        Počet zobrazení: 870          tlačiť článok

Dotácie

Dotácie

Organizácia

Právna forma

Počet členov

2013

schválené

v €

2014

schválené

v €

2015

schválené

v €

2016

schválené

v €

Matica Slovenská

Obč.zd.

132

700,-

800,-

800,-

800,-

Jednota dôchodcov

Obč.zd.

242

1000,-

1000,-

1200,-

1000,-

Poľovnícke združenie

Obč.zd.

21

700,-

700,-

750,-

750,-

Vinohradnícky spolok

Obč.zd.

56

800,-

800,-

1000,-

1000,-

Automotoklub

Obč.zd.

25

450,-

400,-

0,-

0,-

Spirit

Obč.zd.

5

700,-

200,-

1000,-

0,-

STK

Obč.zd.

6 mužs.

1400,-

1800,-

1800,-

1800,-

Finančné príspevky –tab.č.2

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

5750,-

5700,-

,-

,-

OFK

Obč.zd.

3 muž.

6200,-

8000,-

6500,-

2000,-

Spolu dotácie

 

 

11 900,-

13700,-

13050,-

7350,-


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecná rada, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Užitočné telefónne čísla, Spravodajstvo, Zástupca starostu, Viacročný rozpočet na roky 2011-2013, Program hospodárskeho a sociálneho rozvo, Zásady odmeňovania poslancov OZ, Zásady hospodárenia s finančnými prostri, Návrhy, Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu, Zásady hospodárenia a nakladania s majet, Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpocet_2018_2019_2020,


Náhodná fotografia
Rybnícke vinobranie 2009_48

powered by 3d panorámy