Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

FS Krivín

Charakteristika folklórnej skupiny Krivín

Folklórna skupina v Rybníku pod vedením p. Terézie Hrčkovej pútala pozornosť už na 1. Tekovských slávnostiach v Starom Tekove. S väčšími, či menšími prestávkami sa súbor zúčastňoval rôznych podujatí. Najvernejší členovia tohto súboru v r. 1995 pri vzniku JDS v Rybníku obnovili činnosť a prijali názov KRIVÍN. Jeho pomenovanie zvýrazňuje spojenie tradícií s históriou obce.

Zakladajúcimi členmi boli: manželia Gejza a Rozália Uhnákoví, Štefan a Paulína Švecoví,  manželia Michal a Anna Abelovskí, manželia Ján a Mária Bagoloví, Katarína Ďurčaťová, Terézia Krištofová, Helena Harmadyová (Štrbov), Rozália Bíňovská     

Vedúcou súboru bola Paulína Švecová.

Hudobný doprovod od svojich 16 rokov robila Emília Krnčoková (ešte aj ako Ižoldová).

Vo svojich programoch venujú pozornosť piesňam tekovským – rybníckym a snažia sa prezentáciou folklóru udržiavať piesne čilejkárskeho regiónu v povedomí a úcte.         

Vystupujú v tekovskom kroji. Ženy majú 3 kroje:

  • ľahký letný – sponie čepce, sponík s čiernou zásterou, košieľka, mamuske
  • blingáčový – sviatočný veselý s rohatim čepcon + fiziere
  • najslávnostnejší a najstarší čilejkársky kroj – šíkovie sukne, rohatí čepiec, privezuvačke, krížny ručník, čižmy

Ženy aj muži majú za pásom vyšívaný ručníčok.

  Ich programy boli ozdobou podujatí v blízkom i ďalekom okolí – Vinobranie Nitra, Vráble. Svojím spontánnym vystúpením a prekrásnymi krojmi si získali obdiv v Lužiankach, Veľkých Lovciach, Veľkom Záluží, Jarku, Zlatých Moravciach, Cabaj – Čápore, Obyciach, Uhliskách, Novom Tekove, Hornej Seči, Tlmačoch, Kozárovciach, Psiaroch.

  Nezabudnuteľné bolo vystúpenie vo Viedni, účasť a 1. miesto na 9. ročníku celoslovenskej súťaže Kremnická Barlička v Kremnici, vystúpenie a 1. miesto na krajskej prehliadke v Šali, úspešné vystúpenie na celoslovenskej prehliadke speváckych skupín JDS v Košiciach, kde si získali obdiv, uznanie a ocenenie. Ich ďalším úspechom bolo vítanie piesňou p. prezidenta Gašparoviča a medzinárodné podujatie Rotary klubu Levice.

  Ďalšími členmi súboru boli: Anna Michalčaťová, Mariana Harmadyová, Ondrej Harmady, Štefan Bagola, Anna Nitranská, Anna Vančová, Jozef Ďurčať, Cyril Uhnák, manželia Ján a Terézia Jančoví, manželia Štefan a Mária Boldišoví, Klement Zátik, Helena Szabová, sólové duo Helena Harmadyová (Nemčokov) s Tatianou Havranovou. O najväčšie úspechy súboru sa zaslúžil aj sólový spevák Gejza Uhnák. 1 CD nahrali v roku 2012.

  Členovia súboru sa aktívne zapájali do tvorivej práce na všetkých podujatiach usporadúvaných obcou. Veľmi si vážili spoluprácu a spoločné programy s MŠ Rybník – súborom Galibášik a s DFS Kolovrátok pri ZŠ Rybník. Do roku 2018 hudobný doprovod, výber, úpravu piesní a scenáre aktuálnych pásiem robila vedúca súboru Mgr. Emília Krnčoková.

Po nej prevzal vedenie folklórnej skupiny Krivín p. Ján Kupča, ktorý sa venuje aj básnickej činnosti a je autorom mnohých básní s národnou tématikou. Zúčastňujú sa takmer všetkých podujatiach v obci, ako sú Rybnícke vinobranie, Vatra zvrchovanosti, kladenie vencov pri Pomníku padlých a Fašiangy.

Aktuálni členovia FS sú: Mgr. Gitka Fialová, Zlatica Ďurovská, Viera Holková, Angela Šályová, Anna Vančová, Anna Nitrianska, Zdenka Harmadyová, Helena Kupčová, Darina Kondrátová, Marianna Harmadyová, Helena Harmadyová, Jozef Ďurčať. Harmonikový sprievod: Mgr. Juraj Šebo.

Folklórno-spevácka skupina Krivín pracuje pri základnej organizácii JDS hneď od jej založenia v roku 1995. Skupina má však dlhú tradíciu. Počas svojej existencie skupina účinkovala s menšími či väčšími prestávkami, na rôznych akciách v obci a okolí, na okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach, ktoré organizuje JDS.

            Vo svojich programoch venujú pozornosť piesňam tekovským - rybnickým a snažia sa prezentáciou folklóru udržať piesne tekovského – čilejkárskeho regiónu v povedomí a úcte.

            Pamätné bolo vystúpenie v Košiciach a vo Viedni.

            Veľkým aplauzom odmenili členov súboru účastníci medzinárodného zasadnutia Rotary klubu v Leviciach.

            Okrem piesní prezentuje skupina Krivín aj prekrásny čilejkársky kroj.

Ženy si obliekajú 3 kroje:

-          najstarší kroj – šíkovie sukne (rohatý čepiec, privezuvačke)

-           blingáčovie sukne s rohatým čepcom

-          jednoduchý ľahký kroj – sponí čepiec, prunceľ, sponík, čierna zástera

 

K zakladajúcim členom patrili: Gejza Uhnák, Rozália Uhnáková, Štefan Švec, Pavlína Švecová, Anna Nitrianská, Štefan Bagola. Postupne prišli ďalší členovia: Mgr. Mariana Harmadyová, Ondrej Harmady, Anna Vančová, Anna Michalčaťová, Rozália Bíňovská, Jozef Ďurčať. Harmonikový doprovod bol: Mgr. Emília Krnčoková. Speváckymi oporami boli: Anna Abelovská, Katarína Ďurčaťová, Terézia Krištofová, Mária Bagolová, Ján Bagola, Helena Harmadyová.

 

fs_krivin