Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Rybník

Základná organizácia Jednoty dôchodcov vznikla v našej obci 26.5.1995 za výdatnej pomoci vtedajšieho starostu obce pána Viktora Kiša.

Orgánmi základnej organizácie sú: členská schôdza, výbor a revízna komisia

Sme právnym subjektom, vo svojej činnosti sa riadime stanovami Jednoty, jej programom a platnými dokumentami Jednoty. Úlohy plníme podľa vlastného plánu činnosti a finančného rozpočtu vo výške svojho majetku, s ktorým hospodárime. Štatutárnym orgánom Základnej organizácie je výbor. Rozhoduje o riešení otázok, ktoré neprislúchajú členskej schôdzi. Zvoláva členskú schôdzu, predkladá jej správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie a iné.  Na čele výboru je predsedníčka, ktorá zodpovedá za činnosť organizácie a má podpisové právo. Základná organizácia volí svojich funkcionárov na 4 ročné obdobie. V súčasnosti má evidovaných 236 členov.

Pri realizácii svojich úloh a cieľov úzko spolupracujeme so samosprávou a organizáciami v obci. Aj preto sa nám darí úspešne uskutočňovať rôzne podujatia, ktoré sú pre našich členov príťažlivé, zaujímavé a obľúbené. Rok 2020 je naším jubilejným 25. výročím, avšak koronavírus nám zatiaľ neumožňuje uskutočniť spoločnú oslavu. Aj napriek pandémii Vám prajeme spokojné a ničím nerušené vianočné sviatky.

                                                                      za výbor ZO JDS Anna Havranová