Profil verejného obstarávateľa
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 14.02.2018        Počet zobrazení: 330          tlačiť článok

Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

  • Názov: Obec Rybník
  • IČO: 00307424
  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 7106813001/5600
  • IBAN: SK35 5600 0000 0071 0681 3001
  • Štatutárny zástupca: Ing. Imrich Králik
  • SWIFT kód: KOMASK2X

Sídlo:

  • Obec Rybník
  • Hlavná 2
  • 935 23  Rybník

Kontakt

Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

PROFIL VO platný od 18.04.2015 podľa zákona 343/2015 Z. z.

https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4346/zakazky

 

Súhrnná správa IVQ 2017

Súhrnná správa IIIQ 2017

Súhrnná správa IIQ 2017

Súhrnná správa IQ 2017

Súhrnná správa 4Q 2016

Súhrnná správa 3Q 2016

Súhrnná správa 2Q 2016

Súhrnná správa 1Q 2016

 


Súvisiace odkazy: Zmluvy, Faktúry, Objednávky, Výrub drevín,


Náhodná fotografia
mikuláš_1

powered by 3d panorámy