Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Kozmálovce

SÚBOR
Dátum: 20.02.2024
Autor: Ing. Daniela Višňová, Ing. Andrea Krištofová
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Kozmálovce

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Kozmálovce

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Kozmálovce

 

Obec Veľké Kozmálovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu "Územný plán obce Veľké Kozmálovce Zmeny a doplnky č.3/2023". V súlade s ustanovením § 22 ods. 2. a ods. 3 stavebného zákona orgán územného plánovania oznamuje začatie prerokovania územnoplánovacej dokumentácie"Územný plán obce Veľké Kozmálovce Zmeny a doplnky č.3/2023 - Návrh“ (ďalej len „Návrh“). Návrh je prístupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v obci Veľké Kozmálovce v čase úradných hodín OcÚ alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke obce www.velkekozmalovce.sk.

Konzultácie v zmysle ustanovenia § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová č. 4, 934 01 Levice, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Uvedené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke : https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-3-2023-obec-velke-kozmalovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznamenie Veľkosť: 145.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2024
ZaD Veľkosť: 480.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2024