Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Referendum 2015

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1181
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 277
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  277
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 277

počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

 

 

 

                           ÁNO NIE
otázka č.1 274 3
otázka č.2 244 11
otázka č.3 257 19